Būvfirma SIA SANART no dibināšanas sākuma ir nodarbojusies ar siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvi, nemitīgi pilnveidojot darbu izpildes tehnoloģijas un uzlabojot kvalitāti. Pasūtītājam tiek nodrošināta pilna cikla iekšējo siltumtīklu darbu izpilde ieskaitot siltummezglu montāžu, apkures ierīču un katlu uzstādīšanu, tīklu remontu un rekonstrukciju. Tiek izpildīti pasūtījumi siltumsūkņu uzstādīšanai un pazemes kolektoru izbūvei. Firmas speciālisti ir gatavi veikt jebkāda veida ventilācijas sistēmu izbūvi, ieskaitot gaisa apmaiņas un sagatavošanas iekārtu montāžu. Firmai ir laba pieredze arī katlu māju un katlu telpu izbūves, remontu un rekonstrukcijas būvdarbu veikšanā. Lai nodrošinātu pasūtītāju ar maksimāli kvalitatīviem pakalpojumiem, firmas speciālisti katru gadu iziet apmācības kursus un piedalās kvalifikācijas celšanas aktivitātēs.

PII Burtiņš

Apkures un ventilācijas sistēmu plānošana un izveide.

OBJEKTI

 • NR.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Vecpiebalgas novada pašvaldība Vecpiebalgas vidusskolas ēkas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija
  2 SIA Baltservice Aukstumapgādes izbūves darbus objektā Siltummezgla ēkas rekonstrukcija par tablešu ražošanas ēku,Rūpnīcas iela 5,Olaine,Olaines nov.
  3 SIA Alpex Apkures katla nomaiņa Madonā, Avotu ielā 8
  4 SIA Alpex Apkures katla nomaiņa " Kraukļu depo" , Cesvaines pag., Cesvaines nov.
  5 SIA JJK Serviss Ugunsdzēsības sistēmas Ū2,siltummezgla izbūves darbi a/s " Olainfarm", Rūpnīcu ielā 5,Olainē,Olaines novads
  6 SIA LEC Būve AVK un UK sistēmu izbūves darbus,Stacionārā" Gaiļezers",Hipokrāta iela 2,Rīga
  7 SIA Valmieras Namsaimnieks Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures guļvadu posma un cauruļvadu izolācijas nomaiņa, Zvejnieku iela13, Valmiera
  8 SIA Jūrmalas slimnīca Būvdarbi SIA Jūrmalas slimnīcas ēku siltummezgla rekonstrukcija
  9 SIA SCO Centrs Cauruļvadu siltinājuma nomaiņa " Vidzemes slimnīca" ēkā, Jumaras iela195, Valmiera
  10 SIA Taupi Ventilācijas sistēmas uzstādīšanas Jeru pamatsskolas ēkā
  11 SIA L.A.Meistars Apkures izbūves darbi objektā Mehāniskās darbnīcas,smēdes rekonstrukcija," Pīlādži" ,Rencēnu pag.,Burtnieku nov.
  12 Inga Denisenko Apkures sistēmas sajaukšanas mezglamontāža,Rīgas iela 57,Rūjiena,Rūjienas nov.
  13 SIA DDK Nami Siltummezgla un apkures radiotaru nomaiņas darbi daudzdzīvokļu mājā Gaujas iela 9, Valmiera
  14 Valkas novada dome Ventilācijas sistēmas izbūve J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā
  15 SIA Valmiermuižas alus Ventilācijas sistēmas izbūve Dzirnavu ielā 2a,Valmiermuiža
  16 SIA SCO Centrs Iekārtu S22-1,2,3,4 žāvēšanas kameru velkmes ventilācijas pārbūve Skābes apstrādes nodaļā Cempu ielā 13, Valmierā
  17 Valmieras pilsētas pašvaldība Sanitārtehniskie darbi Rīgas ielā 42,Valmierā
  18 SIA Remko Siltumapgādes rekonstrukcijas darbi veikalā Rimi
  19 SIA Baltservice Kondicionēšanas sistēmas izbūves darbi stacionārā Gaiļezers
  20 SIA AIMASA Administratīvās ēkas telpu remonts,apkures sistēmas rekonstukcija,Siguldā,Līvkalnu iela 4a
  21 As Latvenergo Termostatvārstu uzstādīšanas darbus apkures sistēmas sildķermeņiem Pentes ielā2,Rūjiena
  22 SIA VRPB Ūdensapgādes,kanalizācijas un apkures izbūves darbi objektā Stacijas laukums 7,Valmiera

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 SIA BaltService Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā
  2 SIA Valmiermuižas alus Ventilācijas izbūve Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov.
  3 SIA 4Pluss   Apkures sistēmas izveide
  4 Kocēnu novada dome Kocēnu novada Dikļu pagasta pārvaldes apkures sistēmas izbūves darbi adresē "Grāvelsiņi", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads
  5 SIA VRPB Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”
  6 LKS AKRONA Kamīna apsaistes darbi objektā „DUS Akrona, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.
  7 SIA BaltService Aukstumapgādes sistēmas izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcja
  8 SIA BaltService Kalorīferu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  9 Iecavas vidusskola Iecavas vidusskolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija
  10 SIA LC Būve AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  11 SIA Rūjienas siltums Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā
  12 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"
  13 SIA AIMASA Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
  14 SIA DDK NAMI Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā
  15 SIA EVENTO  Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Abulas ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā"
  16 SIA EVENTO  Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3, II korpuss, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-vienkāršotā renovācija
  17 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā
  18 SIA NOMEDA Gāzes apkures katla uzstādīšana Rīgā , Bukaišu ielā 6
  19 SIA LC Būve Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"
  20 SIA LC Būve UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".
  21 SIA TBM-MAIGA apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā "PVC logu ražotnes izbūve esošajā saimniecības ēkā", Rozītes 1, Matīšu pagasts, Burtnieku novads
  22 SIA CMG Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads
  23 SIA Valmiermuižas alus Ventilācijas izbūve Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov.
  24 SIA Tehauto Telpu kosmētiskie remontdarbi un apkures sistēmas izbūve Beātes ielā 60, Valmierā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 VAMOIC NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija
  2 Stopiņu novada dome Stopiņu novada PII Pienenīte apkures un ventilācijas sistēmas izmaiņu projektos paredzēto būvdarbu izpilde
  3 SIA LC Būve Apkures sistēmas un siltummezglu izbūve objektā "Ogres Bastketbolaskolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija"Mālkalnes prospekts 32, Ogrē
  4 SIA Selva Būve Ūdensapgādes, apkures izbūves darbi objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”,
  5 SIA Selva Būve Kondicioniera piegādi un montāžas darbus objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”,
  6 SIA LC Būve Radiatoru apkures sistēmas remontdarbi objektā „Rīgas Hanzas vidusskolas ēkas Rīgā, Grostonas ielā 5, telpu vienkāršota renovācija”
  7 SIA Selva Būve Ūdensapgādes, apkures izbūves darbi objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”,
  8 SIA VRPB Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”
  9 SIA DDK NAMI Siltummezgla un iekšējo siltumtīklu vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu ēkai Viesturu laukumā 8, Valmierā
  10 SIA HEATEC Apkures katla Carborobot Bio 40kW piegāde un montāža
  11 SIA RD Būvnieks Apkures izbūves un demontāžas darbi objektā: Valmieras pārgaujas ģimnāzijas darbmācības korpusa ēkas renovācija Zvaigžņu ielā 4, Valmierā
  12 SIA R.K.C.F. Renesanse Apkures sistēmas un siltummezgla renovācijas darbi objektā” Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Rīgas iela 16, Valmierā vienkāršotā renovācija”
  13 Smiltenes novada dome Siltummezgla rekonstrukcijas darbi Sporta hallē, Gaujas ielā 1, Smiltenē
  14 SIA DDK Nami daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummezgla un iekšējo siltumtīklu vienkāršotas renovācijas darbi Rīgas ielā 5, Valmierā
  15 Burtnieku novada pašvaldība Rencēnu pagasts pārvaldes ēkas siltumsūkņa ierīkošanas darbi, Valmieras iela13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads
  16 SIA 4Pluss   Apkures sistēmas izveide
  17 SIA BaltService Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā
  18 SIA LC Būve Apkures sistēmas un siltummezglu izbūve objektā "Ogres Bastketbolaskolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija"
  19 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 SIA SJS Serviss Apkures sistēmas remontdarbi Rīgā, Skolas
  ielā 6
  2 SIA CMG Siltumapgādes un ventilācijas remontdarbi
  objektā „Liepas pagasta PII „Saulīte”
  baseina ēkas rekonstrukcija
  3 CMG Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures
  remontdarbi objektā „Korģenes bibliotēkas telpu
  rekonstrukcija”
  4 SIA 4+ „Apkures katla uzstādīšana un apkures sistēmas
  izbūve Cempu ielā 8d, Valmierā”
  5 Jānis Priedītis „Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un
  montāža”
  6 Sarmis Laursons „Apkures katla Atmos-32 uzstādīšana Mednieku
  ielā 18 Valmierā”
  7 Ģirts Stinkulis „Grandeg ECO 25 kw apkures katla uzstādīšana
  Plostnieku ielā 41, Rīgā.”
  8 Valdis Bērziņš „Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un
  montāža”
  9 Jānis Grundbergs „Granulu katla Carborobot 30 Bio piegāde un
  montāža”
  10 SIA R.K.F.C.Renesanse „Apkures sistēmas renovācija un ūdensapgādes
  izbūves darbi Annas ielā 8 Valmierā”
  11 SIA RD Būvnieks „Valmieras PII Ezītis ēkas esošās apkures un
  lietus kanalizācijas tīklu demontāžas un
  montāžas darbi”
  12 SIA Ādažu namsaimnieks „Apkures individuālo siltuma mezglu remonta
  darbi Ādažos Pirmā ielā 23 un Pirmā ielā 25”
  13 SIA LC Būve „ Gaiļezers 9. korpusa telpu grupas apkures un
  UK sistēmas renovācijas darbi”
  14 SIA LC Būve Stacionāra Biķernieki ķirurģiskā profila nodaļas apkures, ūdensvada un kanalizācijas renovācijas būvdarbi
  15 SIA VRPB „Apkures katla apsaite”
  16 SIA DDK Nami Apkures un ūdensapgādes izbūve objektā Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija "Rozītes", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 Kocēnu novada dome  Kocēnu novada Dikļu pagasta pārvaldes apkures sistēmas  izbūves darbi adresē  "Grāvelsiņi", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads
  2 SIA VRPB Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”
  3 LKS AKRONA Kamīna apsaistes  darbi objektā „DUS  Akrona, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.
  4 SIA Baltservice Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā
  5 SIA Baltservice Aukstumapgādes sistēmas izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  6 SIA Baltservice Kalorīferu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  7 SIA LC Būve AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
  8 Iecavas vidusskola Iecavas vidusskolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija
  9 SIA R.K.C.F. Renesanse Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"
  10 AS Rīgas namu apsaimniekotājs Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas remonta darbi dzīvojamās mājās Ganu ielā 2 un Dzirnavu ielā 9, Rīgā
  11 SIA AIMASA Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”
  12 SIA DDK NAMI Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā
  13 SIA EVENTO  Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Abulas ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā"
  14 SIA EVENTO  Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3, II korpuss, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-vienkāršotā renovācija
  15 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā
  16 SIA LC Būve Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"
  17 SIA NOMEDA Gāzes apkures katla uzstādīšana Rīgā , Bukaišu ielā 6
  18 SIA LC Būve UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".
  19 SIA TBM-MAIGA Apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā "PVC logu ražotnes izbūve esošajā saimniecības ēkā", Rozītes 1, Matīšu pagasts, Burtnieku novads
  20 SIA CMG Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads
  21 SIA Ādažu namsaimnieks Koplietošanas apkures sistēmas ēkas pagraba telpās rekonstrukcija Ādažos
  22 SIA Ekers Apkures un ventilācijas sistēmu izbūve Dauguļu speciālajā internātpamatskolas aktu zālē
  23 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “ Urdaviņa” Pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” kanalizācijas guļvadu nomaiņa un apkures remonts
  24 SIA R.K.C.F. Renesanse Santehnikas un ventilācijas sistēmu,ārējā ūdensvada pievada,kanalizācijas izvada unpieslēguma izbūves darbi Mazsalacā,Rūjienas iela11
  25 Pļaviņu novada dome Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Daugavas ielā 50,Pļaviņas
  26 Nodrošinājuma valsts aģentūra Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā
  27 SIA Vidus un Partneri Apkures katla piegāde un montāža
  28 SIA Ādažu namsaimnieks Akures individuālo siltuma mezglu remonta darbi Ādažu Centra ciemata daudzdzīvokļu mājās Pirmā ielā 28 un 43

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 SIA AIMASA Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Mazā Nometņu ielā 15, Rīgā Apkures, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi
  2 Valsts Robežsardzes koledža Mācību administratīvā korpusa apkures sistēmas jaudas palielināšanu un Kinoloģijas centra apkures sistēmas remonts, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Radiatoru izbūves darbi un apkures
  3 Mazsalacas Novada pašavaldība Apkures sistēmas renovācija Ramatas pagasta sākumskolā Vecās apkures sistēmas demontāža, un jaunas apkures sistēmas izbūve
  4 A/S Valsts Nekustamie īpašumi Apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi, Tērbatas ielā 10/12, Rīgā Vecās apkures sistēmas demontāža, un jaunas apkures sistēmas izbūve
  5 SIA LEC E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūves apkures sistēmas izbūve Gaismas iela 17, Lielvārde Apkures sistēmas izbūve
  6 SIA RUBATE Valmieras pamatskolas būvobjekts, apkures sistēmas montāža, L. Paegles ielā 40, Valmierā Apkures sistēmas izbūve
  7 SIA CMG Apkures, Ventilācijas un Ūdensvada, Kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā
  8 Līgatnes novada dome Apkures sistēmas iekšējo tīklu ar pieslēguma vietām izbūve Līgatnes pamatskolā „Ainavas” Līgatnes pag, Vecās apkures demontāža un jaunas apkures sistēmas izbūve skolas un saimniecības ēkās
  9 SIA Ādažu Namsaimnieks Balansieru uzstādīšana apkures stāvvados daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
  10 SIA Ādažu Namsaimnieks Siltumizolācijas nomaiņa apkures guļvados daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
  11 Rīgas pašvaldības policija Apkures sistēmas renovācijas glābšanas stacijā „Ķīšezers”, Pāvu ielā 16, Rīgā Vecās apkures sistēmas demontāža, jaunas apkures sistēmas izbūve un apkures katla piegāde un uzstadīšana
  12 SIA EM-PROJEKTS Apkures un siltummezgla rekonstukcija Raiskuma sanatorijas internātpamatskolā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 Valsts Robežsardzes Valmieras pārvalde Ēkas Salacgrīvā, Tīruma ielā 30 apkures sistēmas remonta darbi
  2 Burtnieku pagasta padome Malkas apkures katla piegāde un uzstādīšana Burtnieku Ausekļa vidusskolas katlu mājā
  3 SIA EM-Projekts Siltumapgādes un apkures sistēmas izbūves darbi, Degvielas apkures katla uzstādīšana un izbūves darbi skolas katlu mājā objektā "Ērgļu Novada Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas remontan darbi un energoefektivitātes paaugstināšana
  4 Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju Pirmsskolas izglītības iestādes "Snīpīši" apkures un ūdens sistēmas renovācijas darbi
  5 Rīgas Domes Vides Deparetaments Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes granulu apkures katla uzstādīšana un apkures remonts
  6 Bērzaines pagasta padome Granulu apkures katla uzstādīšana Bērzaines pagasta padomes administratīvajā ēkā
  7 AS SCO Centrs Apkures sistēmas piegāde un montāža Valmierā Rīgas ielā 15
  8 Vidrižu pagasta padome Centrālapkures sistēmas ierīkošana Vidrižu doktorāta ēkā
  9 SIA SILVESTRS Siltumapgādes un ūdensapgādes izbūves darbi, „Mazbrenguļi”, Dikļu pagastā, Valmieras rajonā,

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA RD Būvnieks Apkures sistēmas uzstādīšana Tirdzniecības centrā "VALLETA", Rīgas ielā 4, Valmierā
  2 SIA AIMASA Santehnikas remontdarbi Rīgas ielā 2, Rūjienā
  3 Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Aģentūra Apkures katla nomaiņa Cēsu ielā 13, Rūjienā