Būvfirmas SIA SANART viena no nozarēm ir vispārējā celtniecība. Nozarē strādā sertificēti būvspeciālisti ar atbilstošu izglītību, kuri savu kvalifikāciju paaugstina regulāri apmeklējot seminārus un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus reglamentētajā sfērā. Firmas speciālistiem ir ilggadēja pieredze jaunu objektu būvniecībā, ēku rekonstrukcijā un renovācijā. Darbi tiek veikti objektos visā Latvijas teritorijā, galveno vērību vēršot uz pasūtītāja vajadzību maksimālu apmierināšanu un precīzu projekta uzstādījumu izpildi. Tiek pieņemti arī individuāli celtniecības pasūtījumi no fiziskām personām, bezmaksas konsultācijas un kopīga projekta realizācijas gaitas analīze ir garants veiksmīgai sadarbībai kā ar individuāliem pasūtītājiem tā ar juridiskām personām un pašvaldībām. Būvdarbos izmantotie būvmateriāli ir sertificēti un augstas kvalitātes, tas, apvienots ar atbildību pret darba uzdevumu un pasūtītāju, ļauj sasniegt labu galarezultātu.

OBJEKTI

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA Valmieras Namsaimnieks Labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Jumaras ielā 195/3, Vlamiera
  2 SIA SB Būvniecības darbi Rīgas ielā59, Valmierā
  3 Biedrība Idoves mantojums Telpas vienkāršota renovācija, Mālpils,Nākotnes iela1-1, Mālpils nov.
  4 VSAC Vidzeme Biroju telpu izbūve katlu mājas telpās VSAC Vidzeme filiālē Valkā
  5 SIA Valmieras Namsaimnieks Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana, Stacija iela19, Valmiera
  6 SIA Valmiermuižas alus Klēts jumta remonta darbi,Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža
  7 SIA VTU Valmiera Eļļošanas iecirkņa izbūve
  8 SIA Valmieras Namsaimnieks Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Stacijas ielā 23,Valmiera
  9 SIA Cēsu klīnika Renovācijas darbi SIA Cēsu klīnika
  10 Biedrība Gaides 2 Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2,Valmierā
  11 Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena Žoga nomaiņa Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena
  12 SIA SB Tehniskā projekta izstrāde objektam noliktava Rīgas ielā 59,Valmiera
  13 Biedrība Gaides 2 Iekšējie un ārējie remontdarbi objektā daudzdīvokļu dzīvojamā mājā Gaides ielā 2,Valmiera

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA
  NOSAUKUMS
  1 SIA Kārvins Šinšilu audzētavas būvniecība
  2 LPKS Bauņi Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne
  3 SIA Saimniecība 24 Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas   ielā 20, Valmierā
  4 ZS Tīrumkalni Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija
  5 Mālpils novada dome Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi
  6 Kocēnu novada dome Aktu zāles grīdas un sienu remonta, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves būvdarbi Rubenes pamatskolā, Valmieras ielā 1, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā
  7 Vecpiebalgas novada dome Skursteņa nojaukšanas darbi Kaivē, Kaives pagatsā, Vecpiebalgas novadā
  8 SIA “LURSOFT IT” Telpu kosmētiskie remontdarbi Matīsa ielā 8, Rīgā
  9 Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība Mālpils muižas telpu remonts
  10 Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība Muižas cokola, bruģa apmales remontdarbi
  11 SIA SCO Centrs apdares darbi objektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkai Leona Paegles iela 40, Valmierā”
  12 SIA TBC Maiga Iekšējo aiļu apdare
  13 Burtnieku novada pašvaldība Vecates pagasta pārvaldes telpu kosmētiskie remontdarb
  14 SIA Cita Santehnika Veikala remontdarbi Cepļa ielā 1, Valmierā
  15 SIA DDK nami Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija K.Baumaņa ielā 9, Valmierā
  16 Kocēnu novada dome Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra Dziesmusvētku muzeja telpu remontdarbi
  17 SIA Mikropāļi Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija
  18 Smiltenes novada dome Jumta vienkāršota renovācija Palsmanes speciālā internātpamatskolā, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
  19 VSAC Vidzeme Klientu nodarbību telpu un sanitāro mezglu pārbūveVSAC filiālē "Allaži"
  20 SIA VALMIERMUIŽAS PILS vienkāršotās rekonstrukcijas darbi SIA Valmiermuižas pils ēdināšanas bloka rekonstrukcijas ietvaros.
  21 SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 23, Valmierā
  22 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs NBS KS ēkas 030 jumta rekonstrukcija un fasādes siltināšana, ēkas 039 jumta nomaiņa un ēkas 003 telpu remontdarbi, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē
  23 Biedrība Gaides 2 Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2, Valmierā
  24 DzĪKS Dzīvokļu Savienība Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K. Baumaņa 3, Valmierā, vienkāršotā renovācija
  25 ZS Jaunmārkundas Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija
  26 Kocēnu novada dome Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiņa.
  27 Iecavas vidusskola Telpu remontdarbi Iecavas vidusskolā , Skolas ielā 37, Iecavā
  28 Mālpils novada dome Mālpils pašvaldību telpu remonts
  29 SIA KPR Saimniecības ēkas ar piebūvi rekonstrukcija
  30 SIA Tehauto Telpu kosmētiskie remontdarbi un apkures sistēmas izbūve Beātes ielā 60, Valmierā
  31 SIA Vestabalt Kāpņu telpas kosmētiskie remontdarbi P.Brieža iela 15, Rīga
  32 Burtnieku novada pašvaldība Matīšu estrādes grīdas seguma atjaunošana
  33 SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca Gaiteņu remonta darbi Dakteru ielā 14, Smiltenē
  34 Smiltenes novada dome Palsmanes internātpamatskolas ēkas bēniņu un fasādes daļu remonta darbi

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA Nosaukums
  1 Burtnieku novada pašvaldība Īslaicīgas aizturēšanas telpas izbūve J.Vintēna 7, Burtnieki, Burtnieku novads
  2 SIA MDJ Telpu remontdarbi Parka iela 2-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
  3 Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Pārgaujas sākumskolas ēkas Meža ielā 12a, Valmierā jumta daļas izbūve
  4 Valsts zemes dienests Atpūtas bāzes „Ezītis” nojaukšanas darbi, „Ezītis”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,
  5 SIA Valmieras Namsaimnieks Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Štacijas ielā 19 Valmierā
  6 LPKS Bauņi Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne
  7 Burtnieku novada pašvaldība Vecates pagasta estrādes rekonstrukcija "Parkmaļi", Vecate, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads
  8 SIA VTU Valmiera Bremžu detaļu remonta iecirkņa un gardrobes telpu remontdrabi
  9 Burtnieku novada pašvaldība Burtnieku pagasta pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija
  10 SIA Saimniecība 24 Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas   ielā 20, Valmierā
  11 SIA Valmieras Namsaimnieks Daudzdzīvokļu mājas A.Upīša ielā 5, Valmierā vienkāršota renovācija
  12 Valmieras pilsētas pašvaldība Virtuves telpu renovācija PII Pienenīte
  13 Valsts Zemes dienests Fasādes renovācija un pagalma labiekārtošana Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras biroja administratīvajā ēkā ValmierāRīgas ielā 47
  14 ZS Tīrumkalni Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija
  15 Burtnieku novada pašvaldība Bēniņu siltināšana Matīšu pamatskolā
  16 SIA Ekostandarts Tehnoloģijas SIA VTU Valmiera notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija
  17 VAMOIC NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija
  18 SIA Selva Būve Smiltenes kultūras centra rekonstrukcija
  19 Mālpils novada dome Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi
  20 SIA LC BŪVE Ogres Basketbola skolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija
  21 SIA LC BŪVE Dzemdību nams
  22 SIA LC BŪVE Baldones gardrobju remonts
  23 SIA RD Būvnieks Valmiera speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas renovācija
  24 SIA ALFARDS „Biroju ēka Ventspils ielā 50, Rīgā”
  25 SIA LC Būve „Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēku aktu zāļu vienkāršotā renovācija”, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā
  26 SIA LC Būve „Jaunās grupiņas telpu kompleksais remonts” Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā
  27 SIA LC Būve „3.kārtas mācību korpusa ar skolas ēdnīcas kompleksu celtniecības darbi - 2012.gada darbu etaps”
  28 Burtnieku novada pašvaldība „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide Burtnieku   novada Burtniekos”
  29 SIA LC BŪVE Jelgava pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA Nosaukums
  1 SIA SJS Serviss Apkures sistēmas remontdarbi Rīgā, Skolas
  ielā 6
  2 SIA CMG Siltumapgādes un ventilācijas remontdarbi
  objektā „Liepas pagasta PII „Saulīte”
  baseina ēkas rekonstrukcija
  3 CMG Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures
  remontdarbi objektā „Korģenes bibliotēkas telpu
  rekonstrukcija”
  4 SIA 4+ „Apkures katla uzstādīšana un apkures sistēmas
  izbūve Cempu ielā 8d, Valmierā”
  5 Jānis Priedītis „Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un
  montāža”
  6 Sarmis Laursons „Apkures katla Atmos-32 uzstādīšana Mednieku
  ielā 18 Valmierā”
  7 Ģirts Stinkulis „Grandeg ECO 25 kw apkures katla uzstādīšana
  Plostnieku ielā 41, Rīgā.”
  8 Valdis Bērziņš „Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un
  montāža”
  9 Jānis Grundbergs „Granulu katla Carborobot 30 Bio piegāde un
  montāža”
  10 SIA R.K.F.C.Renesanse „Apkures sistēmas renovācija un ūdensapgādes
  izbūves darbi Annas ielā 8 Valmierā”
  11 SIA RD Būvnieks „Valmieras PII Ezītis ēkas esošās apkures un
  lietus kanalizācijas tīklu demontāžas un
  montāžas darbi”
  12 SIA Ādažu namsaimnieks „Apkures individuālo siltuma mezglu remonta
  darbi Ādažos Pirmā ielā 23 un Pirmā ielā 25”
  13 SIA LC Būve „ Gaiļezers 9. korpusa telpu grupas apkures un
  UK sistēmas renovācijas darbi”
  14 SIA LC Būve Stacionāra Biķernieki ķirurģiskā profila nodaļas apkures, ūdensvada un kanalizācijas renovācijas būvdarbi
  15 SIA VRPB „Apkures katla apsaite”
  16 SIA DDK Nami Apkures un ūdensapgādes izbūve objektā Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija "Rozītes", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Baldones novada dome Logu un durvju nomaiņa pašvaldības objektos
  2 Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni”, Naukšēnu muižā noliktavas jumta seguma maiņa
  3 Valmieras pilsētas pašvaldība Tualešu pārbūve Valmieras 2.vidusskolā Raiņa ielā, Valmier
  4 Valmieras pilsētas pašvaldība Aktu zāles foajē un tualešu remonts Valmieras 2. vidusskolā
  5 Mārtiņš Mediņš Ausekļu dzirnavu ēkas rekonstrukcija
  6 Nodrošinājuma valsts aģentūra Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā
  7 Burtnieku novada pašsvaldība Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija
  8 SIA CMG Raiskuma internātskolas tualešu remonts, „Dzelmes 5”, Raiskumā, Raiskuma pag., Pārgaujas novadā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA MEHA Biroja ēkas izbūves būvdarbi, Vienības gatvē 38A, Rīgā
  2 Nodrošinājuma valsts aģentūra Apmeklētāju tualetes remonts ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā Remontdarbi