Ārējo siltumapgādes tīklu – siltumtrašu izbūve – ir viens no galvenajiem būvdarbu veidiem, ko firma veic no pastāvēšanas sākuma. Darbi tiek veikti visā Latvijas teritorijā, ar visprogresīvākajām, šobrīd esošajām, tehnoloģijām, iesaistot tikai augstas kvalifikācijas sertificētus speciālistus. Firma veic ārējo siltumtīklu pazemes un gaisvadu izbūvi no siltuma ražotāja līdz siltuma patērētājam, izmantojot visām Latvijas būvnormatīvu un Eiropas savienības būvniecību reglamentējošām prasībām atbilstošus būvmateriālus: caurules, izolācijas materiālus, veidgabalus un ekspluatācijas aprīkojumu. Katrs pasūtījums tiek rūpīgi analizēts, komunikācijas ceļā saskaņojot siltuma ražotāja iespējas ar siltuma patērētāja vajadzībām, tikai pēc tam veicot būvdarbus. Tas ir garants klientu vajadzību maksimālai apmierināšanai un firmas kvalitātes un vadība sistēmas uzstādījumu sasniegšanai.

OBJEKTI

 • NR.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Valsts sociālās aprūpes centrs " Rīga" Siltumtrases avārijas seku likvidēšana un siltumtrases nomaiņa     " Rīga " filiālē,Kapseļu ielā 31/18, Rīga
  2 SIA Cēsu siltumtīkli Siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs,Akmens un Valmieras ielu kvartālā
  3 SIA LEC Kanalizācijas ārējo tīklu un siltumtrases izbūves darbus Kalnamuiža 10, Smiltene,Smiltenes nov.
  4 SIA Valmieras ūdens Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no Kauguru ielas līdz Rūpniecības ielai, Valmierā
  5 SIA Valmieras ūdens Siltumtrases rekonstrukcija Marijas un Vadu ielā,Valmierā
  6 Kocēnu novada dome Siltumtrases vienkāršota renovācija,Kocēnu nov.Bērzaines ciemā līdz " Liepu" mājām.

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 AS Stora Enso Latvija siltumtrases remontdarbi objektā „"Krogzemji", Launkalnes novads, Smiltene”
  2 SIA Rūjienas siltums Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā
  3 SIA RUBATE Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi
  4 SIA DDK NAMI Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā
  5 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā
  6 SIA Rūjienas siltums Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA Valmieras siltums Siltumtrases rekonstrukcijas darbi Kauguru ielā Valmierā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA RD Būvnieks Ārējo siltumtīklu remonts Valmieras cietumā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA Rūjienas siltums  Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā.
  2 SIA RUBATE Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi"
  3 SIA DDK NAMI Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā
  4 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā
  5 SIA Cesvaines siltums Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā,Madonas raj.

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Līgatnes pagasta padome Pagraba stāva siltumtrases un ūdens vada remontdarbi

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 Līgatnes pagasta padome Skolas siltumtrases remontdarbi Līgatnes pagasta pamatskolā

 • Nr.p.k OBJEKTA PASŪTĪTĀJS PAVEIKTIE DARBI /OBJEKTA NOSAUKUMS
  1 SIA Lubānas KP Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas Skolas un Brīvības ielās Lubānā, Lubānas novadā
  2 SIA VALPRO Siltumapgādes rekonstrukcijas darbi ēkām Nr.007,006,005,003,001,014,013 L.Laicena ielā 2, Valmierā
  3 Viļakas novada Viduču pamatskola Siltumtīklu pieslēguma izveide Viduču pamatskolā, "Pienenes", Semenovas ciemā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā
  4 SIA Barkavas KPS Būvdarbu veikšana projektam "Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā
  5 SIA Saulkrastu komunālserviss Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā
  6 AS Latvenergo Siltumtrases remonta darbi Mednieku ielā 3, Aizkrauklē
  7 SIA Vangažu Namsaimnieks Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos
  8 Baldones novada dome Ārējas siltumtrases pazemes posma nomaiņas darbi PII "Vāverīte", Pilskana iela 6, Baldonē, Baldones novadā