Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Projektēšana

SIA SANART veic gan iekšējo, gan ārējo inženiertīklu projektēšanu, apkures, ūdens un kanalizācijas tīklus, apkuri, siltumapgādi un ventilāciju. Mēs varam izstrādāt klienta ideju saprotamā veidā celtniekam, tehniskajai valodai. Mūsu sertificētie inženieri un projektu vadītāji ir gatavi atbalstīt konsultācijas būvniecības posmā.
Piedāvātie risinājumi atbilst kvalitātes un būvniecības cenai, kā arī pasūtījuma mērķim. Mēs izstrādājam divu un triju dimensiju būvprojektus, strādājot ar mūsdienīgu zīmēšanas un aprēķināšanas programmatūru, lai sasniegtu vislabākos rezultātus – inženierbūves, kas kalpo personai un atvieglo ikdienas darbu.


Burtnieku novada pašvaldība

Būvprojekta izstrāde sadzīves notekūdeņu attīrīšanas sistēmai Ēveles pagastā, Daksti, "Dzintaru māja"


SIA Vidzemes slimnīca

Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzībaSIA Arms Group

Siltumtrases izbūve Rēzeknē


SIA Valmieras Ūdens

Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā Valmierā


VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Siltumtrases nomaiņa Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, RīgāSIA EKO NRG

Tehniskā projekta izstrāde un būprojekta ekspertīzes veikšana objektā "KĢS Avoti, Lizums"


SIA AIMASA

AVK būvprojekta izstrāde Objektam "Kokapstrādes ražotnes pārbūve "Kalni" Kocēnu pagasts, Kocēnu novads"


SIA Ceļu komforts

Siltumtīklu būvprojekta izstrāde objektam Limbažu ielā 8, Smiltenē


SIA Ceļu komforts

Siltumtīklu būvprojekta izstrāde objektam "Stāvvietu paplašināšana Beātes ielā 42, Valmierā"


SIA Cēsu siltumtīkli

Projektēšanas darbi objektā "Siltumtrases rekonstrukcija no siltuma kameras TK-24 līdz siltuma kamerai TK-26, Cēsīs, Cēsu novadā"


SIA KSER

Minimālā projekta sastāva sagatavošana, tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana objektam "Koģenerācijas stacijas būvniecība meistaru ielā 7, Jūrmalā"SIA Cēsu siltumtīkli

Projektēšanas darbi objektā "Siltumtrases rekonstrukcija no siltuma kameras TK-22 līdz atzaramTK-22-1a, Cēsīs, Cēsu novadā"


Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunākserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"


SIA Lietaskoki BR

Pociema skolas ēkas lokālās apkures, tehniskā projekta izstrāde Katvaru pagastā, Pociema skolā, Limbažu novadā