Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Siltumtrases

Ārējo siltumapgādes tīklu – siltumtrašu izbūve – ir viens no galvenajiem būvdarbu veidiem, ko firma veic no pastāvēšanas sākuma. Darbi tiek veikti visā Latvijas teritorijā, ar visprogresīvākajām, šobrīd esošajām, tehnoloģijām, iesaistot tikai augstas kvalifikācijas sertificētus speciālistus. Firma veic ārējo siltumtīklu pazemes un gaisvadu izbūvi no siltuma ražotāja līdz siltuma patērētājam, izmantojot visām Latvijas būvnormatīvu un Eiropas savienības būvniecību reglamentējošām prasībām atbilstošus būvmateriālus: caurules, izolācijas materiālus, veidgabalus un ekspluatācijas aprīkojumu. Katrs pasūtījums tiek rūpīgi analizēts, komunikācijas ceļā saskaņojot siltuma ražotāja iespējas ar siltuma patērētāja vajadzībām, tikai pēc tam veicot būvdarbus. Tas ir garants klientu vajadzību maksimālai apmierināšanai un firmas kvalitātes un vadība sistēmas uzstādījumu sasniegšanai.


Cēsu novada pašvaldība

Siltumtīklu izbūve no Br. Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no Gaujas ielas 25a līdz Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā

SIA Adven Latvia

Ārējo siltumapgādes pievada būvniecība no Emīla Dārziņa ielas 1 uz Bērzaines ielu 34, Cēsīs

SIA Adven Latvia

Siltummezgla pārbūve ar siltumtrases atjaunošanu Zvirbuļu ielā 19, Cēsīs

SIA Adven Latvia

Ārējo siltumapgādes tīklu pievada būvniecība uz Zvirbuļu ielu 2a, Cēsīs

SIA Adven Latvia

Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība uz Turaidas ielu 3, Cēsīs

SIA Auto mūris

Ārējo siltumapgādes tīklu pievada un siltummezgla izbūve rūpnīcai Linarda Laicēna ielā 5, Valmierā

SIA Ekers

Ūdensvada tīklu izbūves, ūdens uzskaites akas pārbūves, ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu, pagrabstāva pretvārstu un ēkas Nr. 4 ievada izbūves, ārējās lietus kanalizācijas, ārējās virtuves kanalizācijas un siltumtrases izbūves darbi objektā "Skolas Leona Paegles ielā 40, Valmierā pārbūve"

SIA Siguldas Būvmeistars

Ārējo siltumapgādes tīklu būvnieciba objektā "Daudzdzīvokļu māja Dzērveņu ielā 2a, Siguldā"

SIA Valmieras ūdens

Ārējo siltumapgādes tīklu būvnieciba objektā "Daudzdzīvokļu māja Dzērveņu ielā 2a, Siguldā"

SIA Valpro

Arējo siltumapgādes tīklupievada un siltummezgla izbūve rūpnīcai Linarda Laicēna ielā 2, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība

Siltumtrases būvniecība no ievada līdz siltummezglam, tai skaitā uzskaites mezglu, Rūpniecības ielā 1, Valmierā

Valmieras novada pašvaldība

Siltumtrases pievada būvniecība Rūpniecības ielā 1, valmierāAlojas novada dome

Projektēšanas, autoruzraudzība un būvdarbi- jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummegliem un siltumavotu granulām Vīķos

SIA Alojas novada saimniekserviss

Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve Alojā

SIA Cēsu Siltumtīkli

Siltumapgādes tīklu pievada būvniecības darbi Lilijas ielā 6, Cēsīs

SIA Woltec

Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves darbi siltumtrases posmā no Beates ielas 13 līdz Dakstiņu ielai 1 un no Rīgas ielas 25 līdz Miera ielai, ValmierāOgres novada pašvaldības SIA MS Siltums

Siltumtīklu pārbūve Menģelē, Menģeles pagastā, Ogres novadā

Ogres novada pašvaldības SIA MS Siltums

Siltumtīklu pārbūve Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā

SIA Cēsu Siltumtīkli

Siltumtīkla pievada būvniecība Siguldas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Siltumtrases izbūve pieslēdzoties pilsētas centrālajai apkures sistēmai Mehanizācijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā

Rīgas domes Īpašuma departaments

Ārējo siltuampgādes tīklu atjaunošana SIA Rīgas 2.slimnīca lietojamā esošā teritorijā Ģimnastikas ielā 1, Rīgā

SIA Woltec

Siltumenerģijas pārvades sistēmas pārbūves darbi siltumtrases posmā no Beates ielas 13 līdz Dakstiņu ielai 1 un no Rīgas ielas 25 līdz Miera ielai, Valmierā

SIA Buildimpeks

Siltumapgādes ārējo tīklu izbūve objektā "Auto stāvlaukuma izbūve Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 5a, Brīvības ielā 7a, Rūjienā, Rūjienas novadā"SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 2.kārta

Saulkrastu novada dome

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

SIA Cēsu Siltumtīkli

Siltumtīklu pārbūve Zirņu ielā 9, Cēsīs

SIA Ekers

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas un ārējo tīklu pārbūve Ūdens ielā 2C, Valmierā

SIA Fortum Jelgava

Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā"

SIA Imberteh

ŪK, LK, drenāžas un siltumtrases izbūves darbi un ēkas fasādes sitināšanas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļas nojaukšana Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā

SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 1.kārta

Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, Valmierā

SIA Bazalts

Siltumtīklu izbūves darbi objektā "Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve, 4,kārta", Viestura alejā 3, ValmierāSIA Arms Group

Siltumtrases izbūve Rēzeknē


SIA Valmieras Ūdens

Siltumtrases pārbūve Voldemāra Baloža ielā Valmierā


VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

Siltumtrases nomaiņa Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā


SIA Valpro

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un siltumtrases rekonstrukcija L.Laicēna ielā 2, Valmierā

SIA AIMASA

Siltumtrases izbūves darbi objektā "KĢS Avoti, Lizums SAT II kārta"

Burtnieku novada pašvaldība

Siltumtrases izbūves darbi Laimdotas ielā, Burtniekos

AS Latvenergo

Siltrumtrases mezgla remonts Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē

SIA AIMASA

Siltumtrases izbūve objektā “KĢS Avoti Lizums uz pagastu”, Lizums, Lizuma pagasts

SIA Alpex

Siltumtrases izbūve objektā "Siltumtrases posma izbūve" Kadagā, Ādažu novadā

AS Latvenergo

Siltrumtrases remonts Latgales ielā 240a, Ludzā

SIA Latvijas Energoceltnieks

Inženiertīklu izbūves darbi objektā" Koģenerācijas stacijas jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīgā"

SIA Cēsu Siltumtīkli

Siltumtrases pārbūve no siltumakameras TK-24 līdz atzaram TK-26, Cēsīs Cēsu novadā

SIA Cēsu siltumtīkli

Siltumtrases pārbūves darbi Saules ielā, Cēsīs

SIA Latvijas Energoceltnieks

Papildus Inženiertīklu izbūves darbi objektā" Koģenerācijas stacija jaunbūve Vestienas ielā 2, Rīgā"

SIA Valpro

Ūdens kanalizācijas izbūve starp ēkām Nr. 007., Nr.008 un Nr. 009 un siltumtrases rekonstrukcija starp ēkām Nr. 008 un Nr. 009 L.Laicēna ielā 2, Valmierā


VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Siltumtrases pārbūve Slimnīcas 1. un 38. korpusā Duntes ielā 22, Rīgā

SIA Valmieras ūdens

Par siltumtrases pievada pārbūvi Rīgas un Kr.Valdemāra ielās, Valmierā

SIA VALMIERAS BŪVNIEKS

Siltumtrases pārbūve 97,4 m garumā Jaunatnes ielā 15, Burtniekos

Ventspils novada pašvaldība

Siltumtrases pārbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā

Burtnieku novada pašvaldība

Siltumtrases izbūves darbi objektā "Burtnieku novada Burtnieku ciema siltumtrases pārbūve no katlu mājas Jaunatnes ielā 15 līdz daudzdzīvokļu mājai Jaunatnes ielā 15a", Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunākserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"

DzĪKS Beāte 21

Siltummezglu pārbūves darbi Dārza ielā 13, Valmierā

SIA ALPEX

Komunikāciju cauruļvadu nomaiņa tunelī starp korpusiem NR.18-Nr. 15, Pilsoņu ielā 13, Rīgā

SIA AIMASA

Siltumtrases izbūves darbi objektā "KĢS Avoti, Lizums SAT I kārta"

SIA Cēsu siltumtīkli

Siltumtrases rekonstrukcija no siltuma kameras TK-22 līdz atzaram TK-22-1a, Cēsīs, Cēsu novadā

SIA Saulkrastu Komunālserviss

Siltumtrašu remontdarbi Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā

Ventspils novada pašvaldība

Siltumtrases pārbūve no katlu mājas līdz garāžām Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Siltumtrases pārbūves darbi pie slimnīcas 1. un 38.korpusa Duntes ielā 22, Rīgā


SIA Lubānas KP

Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcijas Skolas un Brīvības ielās Lubānā, Lubānas novadā

SIA VALPRO

Siltumapgādes rekonstrukcijas darbi ēkām Nr.007,006,005,003,001,014,013 L.Laicena ielā 2, Valmierā

Viļakas novada Viduču pamatskola

Siltumtīklu pieslēguma izveide Viduču pamatskolā, "Pienenes", Semenovas ciemā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā

SIA "Barkavas KPS"

Būvdarbu veikšana projektam "Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā

SIA "Saulkrastu komunālserviss"

Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā

AS "Latvenergo"

Siltumtrases remonta darbi Mednieku ielā 3, Aizkrauklē

SIA "Vangažu Namsaimnieks"

Siltumtīklu rekonstrukcija Vangažos

Baldones novada dome

Ārējas siltumtrases pazemes posma nomaiņas darbi PII "Vāverīte", Pilskana iela 6, Baldonē, Baldones novadā


Valsts sociālās aprūpes centrs " Rīga"

Siltumtrases avārijas seku likvidēšana un siltumtrases nomaiņa "Rīga" filiālē,Kapseļu ielā 31/18, Rīga

SIA Cēsu siltumtīkli

Siltumtrases rekonstrukcija Cēsīs,Akmens un Valmieras ielu kvartālā

SIA "LEC"

Kanalizācijas ārējo tīklu un siltumtrases izbūves darbus Kalnamuiža 10, Smiltene,Smiltenes nov.

SIA "Valmieras ūdens"

Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no Kauguru ielas līdz Rūpniecības ielai, Valmierā

SIA "Valmieras ūdens"

Siltumtrases rekonstrukcija Marijas un Vadu ielā,Valmierā

Kocēnu novada dome

Siltumtrases vienkāršota renovācija,Kocēnu nov.Bērzaines ciemā līdz "Liepu" mājām.


AS "Stora Enso Latvija"

Siltumtrases remontdarbi objektā „"Krogzemji", Launkalnes novads, Smiltene”

SIA "Rūjienas siltums"

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā

SIA "RUBATE"

Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi

SIA "DDK NAMI"

Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā

SIA "Rūjienas siltums"

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā


SIA "Valmieras siltums"

Siltumtrases rekonstrukcijas darbi Kauguru ielā Valmierā


SIA RD Būvnieks

Ārējo siltumtīklu remonts Valmieras cietumā


SIA "Rūjienas siltums"

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā.

SIA "RUBATE"

Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi"

SIA "DDK NAMI"

Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā

SIA "Cesvaines siltums"

Siltumtrases rekonstrukcija un siltummezglu izbūve Cesvaines pilsētā, Madonas raj.


Līgatnes pagasta padome

Pagraba stāva siltumtrases un ūdens vada remontdarbi


Līgatnes pagasta padome

Skolas siltumtrases remontdarbi Līgatnes pagasta pamatskolā