Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Celtniecība

Būvfirmas SIA SANART viena no nozarēm ir vispārējā celtniecība. Nozarē strādā sertificēti būvspeciālisti ar atbilstošu izglītību, kuri savu kvalifikāciju paaugstina regulāri apmeklējot seminārus un profesionālās kvalifikācijas celšanas kursus reglamentētajā sfērā. Firmas speciālistiem ir ilggadēja pieredze jaunu objektu būvniecībā, ēku rekonstrukcijā un renovācijā. Darbi tiek veikti objektos visā Latvijas teritorijā, galveno vērību vēršot uz pasūtītāja vajadzību maksimālu apmierināšanu un precīzu projekta uzstādījumu izpildi. Tiek pieņemti arī individuāli celtniecības pasūtījumi no fiziskām personām, bezmaksas konsultācijas un kopīga projekta realizācijas gaitas analīze ir garants veiksmīgai sadarbībai kā ar individuāliem pasūtītājiem tā ar juridiskām personām un pašvaldībām. Būvdarbos izmantotie būvmateriāli ir sertificēti un augstas kvalitātes, tas, apvienots ar atbildību pret darba uzdevumu un pasūtītāju, ļauj sasniegt labu galarezultātu.


Gulbenes novada pašvaldība

ventilācijas iekārtas nojumes montāža Tirzas pamatskolā, Gulbenes novadā


Valmieras novada pašvaldība

Pirmsskolas izglītības iestādes pārbūve Palejas ielā 5, Valmierā


Valmieras novada pašvaldība

Valmieras sākumsskolas ventilācijas sistēmu izbūve Leona Paegles ielā 40A, Valmierā


Valmieras novada pašvaldība

Velo nojumes izbūve un teritorijas labiekārtošana Jāņa Enkmaņa ielā 14, Valmierā


VSIA "Strenču psihineiroloģiskā slimnīca"

Stacionāra 1.nodaļas ēkas (kadastra nr.94170013109002) vienkāršotei renovācijai nepieciešamo būvdarbu kopumsAlojas novada dome

Alojas Ausekļa vsk. pārbūve -3.kārta (esošais lielās skolas ēkas daļas pagraba stāva telpu pārbūve


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi


DZĪKS "ANNAS 2"

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


SIA Vidzemes slimnīca

2.daļa Ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve


SIA Vidzemes slimnīca

1. daļa Neiroloģijas nodaļas pārbūve


Valmieras novada pašvaldība

iekštelpu Nr.12 un 1.4 remonts Rīgas ielā 55, Valmierā


Valmieras novada pašvaldība

Kauguru pamatskolas granulu krātuves grīdas remonts


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Pamatu hidroizolēšanu, jumta seguma remonts, iekštelpu apdares atjaunošanu, Rūjienas iela 3B, ValkāSIA Alūksnes putnu ferma

Jaunas dējējvistu kūts būvniecība


SIA Alūksnes putnu ferma

Būvju demontāža un būvgružu drupināšana


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


Alūksnes novada pašvaldība

Jumta remonts Alūksnes PII “Pienenīte” Helēnas ielā 32, Alūksnē


Alūksnes novada pašvaldība

Būvdarbi Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Teritorijas apgaismojuma remonts un Ieejas pandusa remonts


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Teritorijas funkcijas uzlabošana Uzvaras iela 1, Alūksne


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Ēkas (027) pārbūve Cēsu iela 54, Valmiera


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Remontdarbi ēkām (020) un (004) Cēsu iela 54, Valmiera


Krievijas vēstniecība

Memoriāla remonts Valmieras pilsētā


Amatas novada pašvaldība

Ēkas ar kad. apz. 4242 001 003 021 pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Amatas novada pašvaldība

Internāta pārbūve par grupas dzīvokļiem


Amatas novada pašvaldība

Saimniecības ēkas pārbūve par sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Apes novada dome

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā Bitīte


SIA Vidzemes slimnīca

Ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve SIA Vidzemes slimnīca, Jumaras ielā 195, Valmierā


Salacgrīvas novada dome

Salacgrīvas kultūras centra āra terases un ieejas laukuma labiekārtošana


AS Valmieras Stikla šķiedra

Tekstilapstrādes ražotnes evakuācijas risinājumu izbūve


Alojas novada dome

Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi, Rīgas ielā 90, CēsīsValmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 1.un 2.kārta


Smiltenes novada dome

Biroja ēkas izbūves būvdarbi, Vienības gatvē 38A, Rīgā


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


AS Roga Agro

Automašīnu tehniskās apkopes punkta/ritošās daļas būvniecība, Rīgas ielā 48, Salaspilī


Gulbenes novada dome

Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru


Pārgaujas novada pašvaldība

Katlu mājas atjaunošana Straupē


SIA Bē- Bē

Aitu kūts jaunbūve Burtniekos


SIA Cēsu klīnika

Plaušu slimības kabinetu izbūve, Uzņemšanas nodaļas remonts, Ieejas sakārtošana pie morga, Ieejas nojumes remonts


SIA STORA ENSO Latvija

Rūpnieciskās ražošanas ēkas pārbūve, "Krogzemji", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Laboratorijas un asins sagatvošanas nodaļas pārbūve


Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, ValmierāDzĪKS Beātes dārzs

Dzīvojamās mājas gala sienas fasādes siltināšana Dārza ielā 6, Valmierā


Pilnsabiedrība SAN Nami

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā


SIA Alūksnes putnu ferma

Nedzīvojamās ēkas "Putni", Ziemeru pagasts, Alūksnes novads demontāžas darbi


SIA Cēsu klīnika

Klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršota atjaunošana


SIA Latgran

Zemesdarbu, lietusūdens kanalizācijas, betonēšanas un nosegskārda izbūvi, atbilstoši tehniskajam projektam “Iebraukšanas-izbraukšanas caurlaides punkta-skenera izbūve”, Gulbene, Gulbenes novads


SIA Graanul Invest

Zemesdarbu, lietusūdens kanalizācijas, betonēšanas un nosegskārda izbūve projektam ‘’Launkalnes Granulu Rūpnīcas iebrauktuve’’, ‘’Ezeriņi’’, Launkalnes pag., Smiltenes nov.,


SIA Cēsu klīnika

Grīdas segumu izbūveSIA SCO Centrs

Vispārējie būvdarbi Ēveles kluba ēkā, Ēvelē, Ēveles pagastā, Burtnieku novadā


Z/S JAUNSTRŪKAS

"Graudu tvertņu jaunbūve, kūts ēkas pārbūve par noliktavu" "Salenieki", Plāņu pag., Strenču nov.


AS Latvijas Gāze

Mūra atbalsta sētas (sienas) rekonstrukcija, garāžas ēkas sienas un pamatu siltināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs, un ēkas daļas grīdu rekonstrukciju, klientu apkalpošanas punkta izveidi un apkures katla apsaistes rekonstrukciju Lilijas ielā 2, Valmierā


LPKS Piebalga

Noliktavas telpu būvniecība, Gaujas ielā 13, Jaunpiebalgas pagasta, Jaunpiebalgas novadā


Jaunpiebalgas novada dome

Jaunpiebalgas vidusskolas ēkas pagraba daļas - ēdnīcas vienkāršotā atjaunināšana Gaujas ielā 41, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā


SIA MJ INVEST

Lauksaimniecības šķūņa - lopbarības sagatavošanas kompleksa būvniecība, ar projektā paredzēto stacionāro iekārtu uzstādīšanu, "Jaunozoli",Umurgas pag.


Pārgaujas novada pašvaldība

Durvju nomaiņa "Kalmes", Auciems, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads


Nodrošinājuma valsts aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, būvniecība


Cēsu novada pašvaldība

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā


AS Latvenergo

Nekustamā īpašuma Pentes ielā 9, Rūjienā, Rūjienas novadā, a/st Nr.75 "Rūjiena" telpu pārbūve


AS Latvenergo

Telpu remontadrbi ģērbtuves iekārtošanai RCF darbinieku vajadzībām Augļu ielā 2, Siguldā


AS Valmieras enerģija

Siltumavota jaunbūve Mālu ielā 1A, Valmierā


AS Valmieras stikla šķiedra

Tehniskās daļas 4 kabinetu un daļēja koridoru kosmētiskais remonts un ugunsdrošo durvju nomaiņa administrācijas korpusā


AS Valmieras stikla šķiedra

Tehniskās daļas 4 kabinetu un daļēja koridoru kosmētiskais remonts


LPKS Piebalga

Papildus būvdarbi : Noliktavas telpu būvniecība, Gaujas ielā 13, Jaunpiebalgas pagasta, Jaunpiebalgas novadā


Raunas novada dome

Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecība


SIA Prazerina

Jumta remontdarbi objektā "Noliktavas pārbūve", Celtnieku ielā 10, SmiltenēValmieras pilsētas pašvaldība

Virtuves telpu vienkāršota atjaunošana Valmieras pirmsskolas izglītības iestādē "Buratino", Beātes ielā 42, Valmierā


SIA VTU Valmiera

Smiltenes autoostas jumta remontdarbi Pils ielā 1, Smiltenē


Smiltenes novada dome

Smiltenes domes ēkas 3.kārtas vispārceltnieciskie darbi un iekšējo elektroapgādes tīklu pārbūve


Rūjienas novada pašvaldība

Elektroietaišu rekonstrukcija Rūjienas pilsētas kultūras namā, Upes ielā 9, rūjienā


VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Vienkāršota fasādes atjaunošana Apes novadā, Apes pagastā, "Augšās"


Limbažu novada pašvaldība

Limbažu novada pašvaldības Viļķenes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 2.stāva gaiteņa būvdarbi, Dārza ielā 1, Viļķenē


AS Latvijas Gāze

Mūra atbalsta sētas (sienas) rekonstrukcija, garāžas ēkas sienas un pamatu siltināšanu Krišjāņa Valdemāra ielā 16, Cēsīs, un ēkas daļas grīdu rekonstrukciju, klientu apkalpošanas punkta izveidi un apkures katla apsaistes rekonstrukciju Lilijas ielā 2, Valmierā


Biedrība Alejas 7

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotas renovācijas darbi Alejas ielā 7, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Centrālā statistikas pārvalde

Telpu remontdarbi pasūtītāja ēkās Lāčplēša ielā 1, Rīgā un Meža iela 7, Valmierā


DzĪKS Garā 11

Jumta remontdarbi Garā ielā 11, Valmierā


Limbažu novada pašvaldība

Limbažu novada pašvaldības Viļķenes pagasts pārvaldes administratīvās ēkas 2,stāva gaiteņa remonta darbi Dārza ielā 1, Viļķene, Viļķenes pagastā, Limbažu novadā


Priekuļu novada pašvaldība

Gaiteņa, pagrabstāva un kāpņu telpas remontdarbi Priekuļu vidusskolā, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov.


AS Latvenergo

Galvenās ražošanas ēkas kāpņu telpas un koridora remonts Raiņa iela 12, ValmieraBurtnieku novada pašvaldība

Sapulču telpas kosmētiskais remonts Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Burtnieku novada pašvaldība

Remonta darbi- uzlabojumi pirmsskolas izglītības iestādē "Burtiņš", Ozolu ielā 2a, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


SIA Augstceltne

6.stāva telpu remonta darbi administratīvajā ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā


SIA VALMIERAS BŪVNIEKS

Būvdarbi Valmieras profesioālās izglītības kompetences centrā Vadu ielā 3, Valmierā


Limbažu novada pašvaldība

Telpu remonts Limbažu novada ģimnāzijā Rīgas ielā 30, Limbažos, Limbažu novadā


Limbažu novada pašvaldība

Telpu remonts Limbažu bērnu un jaunatnes centra ēkā Rīgas ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā


Burtnieku novada pašvaldība

Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi Skolas ielā 22, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā


Burtnieku novada pašvaldība

Būvdarbi, apdares darbi un specializētie darbi Burtnieku pamatskolas ēkā, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā


SIA VALMIERAS BŪVNIEKS

Demontāžas darbi Kaļķu ielā 3, Rīgā


Dzib Kristaps 23

Fasādes siltināšana ar sienas sildpaneļiem Kristapa ielā 23, Rīgā


SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS

Labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā Gaujas ielā 13, Valmierā


SIA VALMIERAS BŪVNIEKS

Nenesošo starpsienu konstrukciju demontāža Kaļķu ielā 3, Rīgā


Burtnieku novada pašvaldība

Kabinetu Nr.4,5,6,7, kosmētiskais remonts Vanagu ielā4, Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Jumta renovācijas darbi NBS ZS 22.KB ēkas Nr.027, "Kaugurmuiža", Cēsu ielā 54, Valmierā


LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Siltummezgla remonts un nojumes konstrukcijas paplašināšana Mūrmuižas ielā 18, ValmierāSIA Valmieras Namsaimnieks

Labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Jumaras ielā 195/3, Vlamiera


SIA SB

Būvniecības darbi Rīgas ielā59, Valmierā


Biedrība Idoves mantojums

Telpas vienkāršota renovācija, Mālpils,Nākotnes iela1-1, Mālpils nov.


VSAC Vidzeme

Biroju telpu izbūve katlu mājas telpās VSAC Vidzeme filiālē Valkā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana, Stacija iela19, Valmiera


SIA Valmiermuižas alus

Klēts jumta remonta darbi,Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža


SIA VTU Valmiera

Eļļošanas iecirkņa izbūve


SIA Valmieras Namsaimnieks

Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Stacijas ielā 23,Valmiera


SIA Cēsu klīnika

Renovācijas darbi SIA Cēsu klīnika


Biedrība Gaides 2

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2,Valmierā


Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena

Žoga nomaiņa Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena


SIA SB

Tehniskā projekta izstrāde objektam noliktava Rīgas ielā 59,Valmiera


Biedrība Gaides 2

Iekšējie un ārējie remontdarbi objektā daudzdīvokļu dzīvojamā mājā Gaides ielā 2,ValmieraSIA Kārvins

Šinšilu audzētavas būvniecība


LPKS Bauņi

Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne


SIA Saimniecība 24

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 20, Valmierā


ZS Tīrumkalni

Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija


Mālpils novada dome

Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi


Kocēnu novada dome

Aktu zāles grīdas un sienu remonta, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves būvdarbi Rubenes pamatskolā, Valmieras ielā 1, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā


Vecpiebalgas novada dome

Skursteņa nojaukšanas darbi Kaivē, Kaives pagatsā, Vecpiebalgas novadā


SIA “LURSOFT IT”

Telpu kosmētiskie remontdarbi Matīsa ielā 8, Rīgā


Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība

Mālpils muižas telpu remonts


Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība

Muižas cokola, bruģa apmales remontdarbi


SIA SCO Centrs

Apdares darbi objektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkai Leona Paegles iela 40, Valmierā”


SIA TBC Maiga

Iekšējo aiļu apdare


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta pārvaldes telpu kosmētiskie remontdarb


SIA Cita Santehnika

Veikala remontdarbi Cepļa ielā 1, Valmierā


SIA DDK nami

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija K.Baumaņa ielā 9, Valmierā


Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra Dziesmusvētku muzeja telpu remontdarbi


SIA Mikropāļi

Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija


Smiltenes novada dome

Jumta vienkāršota renovācija Palsmanes speciālā internātpamatskolā, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā


VSAC Vidzeme

Klientu nodarbību telpu un sanitāro mezglu pārbūveVSAC filiālē "Allaži"


SIA VALMIERMUIŽAS PILS

Vienkāršotās rekonstrukcijas darbi SIA Valmiermuižas pils ēdināšanas bloka rekonstrukcijas ietvaros.


SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS

Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 23, Valmierā


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

NBS KS ēkas 030 jumta rekonstrukcija un fasādes siltināšana, ēkas 039 jumta nomaiņa un ēkas 003 telpu remontdarbi, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē


Biedrība Gaides 2

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2, Valmierā


DzĪKS Dzīvokļu Savienība

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K. Baumaņa 3, Valmierā, vienkāršotā renovācija


ZS Jaunmārkundas

Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija


Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiņa.


Iecavas vidusskola

Telpu remontdarbi Iecavas vidusskolā , Skolas ielā 37, Iecavā


Mālpils novada dome

Mālpils pašvaldību telpu remonts


SIA KPR

Saimniecības ēkas ar piebūvi rekonstrukcija


SIA Tehauto

Telpu kosmētiskie remontdarbi un apkures sistēmas izbūve Beātes ielā 60, Valmierā


SIA Vestabalt

Kāpņu telpas kosmētiskie remontdarbi P.Brieža iela 15, Rīga


Burtnieku novada pašvaldība

Matīšu estrādes grīdas seguma atjaunošana


SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca

Gaiteņu remonta darbi Dakteru ielā 14, Smiltenē


Smiltenes novada dome

Palsmanes internātpamatskolas ēkas bēniņu un fasādes daļu remonta darbiBurtnieku novada pašvaldība

Īslaicīgas aizturēšanas telpas izbūve J.Vintēna 7, Burtnieki, Burtnieku novads


SIA MDJ

Telpu remontdarbi Parka iela 2-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā


Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Pārgaujas sākumskolas ēkas Meža ielā 12a, Valmierā jumta daļas izbūve


Valsts zemes dienests

Atpūtas bāzes „Ezītis” nojaukšanas darbi, „Ezītis”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Štacijas ielā 19 Valmierā


LPKS Bauņi

Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta estrādes rekonstrukcija "Parkmaļi", Vecate, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads


SIA VTU Valmiera

Bremžu detaļu remonta iecirkņa un gardrobes telpu remontdrabi


Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku pagasta pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija


SIA Saimniecība 24

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 20, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu mājas A.Upīša ielā 5, Valmierā vienkāršota renovācija


Valmieras pilsētas pašvaldība

Virtuves telpu renovācija PII Pienenīte


Valsts Zemes dienests

Fasādes renovācija un pagalma labiekārtošana Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras biroja administratīvajā ēkā ValmierāRīgas ielā 47


ZS Tīrumkalni

Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija


Burtnieku novada pašvaldība

Bēniņu siltināšana Matīšu pamatskolā


SIA Ekostandarts Tehnoloģijas

SIA VTU Valmiera notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija


VAMOIC

NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija


SIA Selva Būve

Smiltenes kultūras centra rekonstrukcija


Mālpils novada dome

Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi


SIA LC BŪVE

Ogres Basketbola skolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija


SIA LC BŪVE

Dzemdību nams


SIA LC BŪVE

Baldones gardrobju remonts


SIA RD Būvnieks

Valmiera speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas renovācija


SIA ALFARDS

„Biroju ēka Ventspils ielā 50, Rīgā”


SIA LC Būve

„Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēku aktu zāļu vienkāršotā renovācija”, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā


SIA LC Būve

„Jaunās grupiņas telpu kompleksais remonts” Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā


SIA LC Būve

„3.kārtas mācību korpusa ar skolas ēdnīcas kompleksu celtniecības darbi - 2012.gada darbu etaps”


Burtnieku novada pašvaldība

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide Burtnieku novada Burtniekos”


SIA LC BŪVE

Jelgava pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcijaSIA SJS Serviss

Apkures sistēmas remontdarbi Rīgā, Skolas ielā 6


SIA CMG

Siltumapgādes un ventilācijas remontdarbi objektā „Liepas pagasta PII „Saulīte” baseina ēkas rekonstrukcija


CMG

Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures remontdarbi objektā „Korģenes bibliotēkas telpu rekonstrukcija”


SIA 4+

„Apkures katla uzstādīšana un apkures sistēmas izbūve Cempu ielā 8d, Valmierā”


Jānis Priedītis

„Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un montāža”


Sarmis Laursons

„Apkures katla Atmos-32 uzstādīšana Mednieku ielā 18 Valmierā”


Ģirts Stinkulis

„Grandeg ECO 25 kw apkures katla uzstādīšana Plostnieku ielā 41, Rīgā.”


Valdis Bērziņš

„Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un montāža”


Jānis Grundbergs

„Granulu katla Carborobot 30 Bio piegāde un montāža”


SIA R.K.F.C.Renesanse

„Apkures sistēmas renovācija un ūdensapgādes izbūves darbi Annas ielā 8 Valmierā”


SIA RD Būvnieks

„Valmieras PII Ezītis ēkas esošās apkures un lietus kanalizācijas tīklu demontāžas un montāžas darbi”


SIA Ādažu namsaimnieks

„Apkures individuālo siltuma mezglu remonta darbi Ādažos Pirmā ielā 23 un Pirmā ielā 25”Baldones novada dome

Logu un durvju nomaiņa pašvaldības objektos


Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”

Sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni”, Naukšēnu muižā noliktavas jumta seguma maiņa


Valmieras pilsētas pašvaldība

Tualešu pārbūve Valmieras 2.vidusskolā Raiņa ielā, Valmier


Valmieras pilsētas pašvaldība

Aktu zāles foajē un tualešu remonts Valmieras 2. vidusskolā


Mārtiņš Mediņš

Ausekļu dzirnavu ēkas rekonstrukcija


Nodrošinājuma valsts aģentūra

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā


Burtnieku novada pašsvaldība

Burtnieku novada Burtnieku Ausekļa vidusskolas aktu zāles rekonstrukcija


SIA CMG

Raiskuma internātskolas tualešu remonts, „Dzelmes 5”, Raiskumā, Raiskuma pag., Pārgaujas novadāSIA MEHA

Biroja ēkas izbūves būvdarbi, Vienības gatvē 38A, Rīgā


Nodrošinājuma valsts aģentūra

Apmeklētāju tualetes remonts ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā Remontdarbi