Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Apkure un ventilācija

Būvfirma SIA SANART no dibināšanas sākuma ir nodarbojusies ar siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūvi, nemitīgi pilnveidojot darbu izpildes tehnoloģijas un uzlabojot kvalitāti. Pasūtītājam tiek nodrošināta pilna cikla iekšējo siltumtīklu darbu izpilde ieskaitot siltummezglu montāžu, apkures ierīču un katlu uzstādīšanu, tīklu remontu un rekonstrukciju. Tiek izpildīti pasūtījumi siltumsūkņu uzstādīšanai un pazemes kolektoru izbūvei. Firmas speciālisti ir gatavi veikt jebkāda veida ventilācijas sistēmu izbūvi, ieskaitot gaisa apmaiņas un sagatavošanas iekārtu montāžu. Firmai ir laba pieredze arī katlu māju un katlu telpu izbūves, remontu un rekonstrukcijas būvdarbu veikšanā. Lai nodrošinātu pasūtītāju ar maksimāli kvalitatīviem pakalpojumiem, firmas speciālisti katru gadu iziet apmācības kursus un piedalās kvalifikācijas celšanas aktivitātēs.


Alūksnes novada pašvaldība

Ūdensaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā 2. kārta


Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde

Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un ielu apgaismojuma pārbūve dzīvojamo māju kvartālā Straupes pagastā, Pārgaujas novadā


DzKS Vinne

ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas stāvvadu nomaiņa Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā


DzKS Vinne

ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā


Matīšu Svētā Mateja evanģēliski luteriskā draudze

Ūdensvada pievada izbūves darbi Matīšu ev. Lut. Baznīcai Valmieras ielā 3, Matīšos , Valmieras novadā


Saulkrastu novada pašvaldība

Sadzīves notekūdeņu tīklu pārbūve objeltā "Murjāņu inženiertehniskie tīkli"


SIA Ekers

Ūdensvada tīklu izbūves, ūdens uzskaites akas pārbūves, ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu, pagrabstāva pretvārstu un ēkas Nr. 4 ievada izbūves, ārējās lietus kanalizācijas, ārējās virtuves kanalizācijas un siltumtrases izbūves darbi objektā "Skolas Leona Paegles ielā 40, Valmierā pārbūve"


SIA Ekers

Arējo UKT un LKT tīklu izbūve Valdemāra ielā 26, Rūjienā


SIA Ekers

Iekšējie santehnisko tīklu izbūve Valdemāra ielā 26, Rūjienā


SIA Rīgas meži

Iekšējo inženierkomunikāciju tīklu izbūve saimniecības ēkai objektā "Zaļā klase"


SIA Sidlu ceļi

Ūdensvada pievada un sadzīves kanalizācijas izvada izbūve Gaides ielā 13, Valmierā


VSIA "Strenču psihineiroloģiskā slimnīca"

Stacionāra 1.nodaļas ēkas (kadastra nr.94170013109002) vienkāršotei renovācijai nepieciešamo būvdarbu kopumsAlojas novada dome

Projektēšanas, autoruzraudzība un būvdarbi- jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummegliem un siltumavotu granulām Vīķos


AS Sadales tīkls

Apkures sistēmas projektēšana un izbūve noliktavas ēkā Stigu ielā 8, Rīgā


Biediba Viesturi 1

Dzīvojamā mājas Viestura laukums 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads siltummezgla izbūves darbi


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta pārvaldes telpu apkures sistēmas pārbūve


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi


DZĪKS "ANNAS 2"

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Kocēnu novada dome

Virtuves ventilācijas sistēmas pārbūve Jura Neikena Dikļu pamatskolā Dikļos, Kocēnu novadā


Amatas novada Spāres pamatskola

Pavāra klases, vingrošanas zāles un ārstnieciskās vingrošanas zāles ventilācijas sistēmas izbūve


Limbažu novada pašvaldība

Vidrižu pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmas pārbūve


SIA AIMASA

SM, AVK, UK izbūves darbi objektā "Krasta iela 42, Rīgā"


SIA AIMASA

apkures sistēmas un siltummezgla izbūves darbi objektā: "Daudzīvokļi māja, G. Apiņa iela 27a, Valmiera"


SIA Alpex

siltumapgādes sistēmas izbūves darbus objektā "Telpu vienkāršotā atjaunošana VSAC "Rīga" filiālē "Teika", Stāmerienas ielā 4, Rīgā


SIA BSTL

Ražošanas līnijas apkures kaloriferu siltumapgādes izbūve L Laicēna ielā 4, Valmierā


SIA Carling

Apkures katlu apsaistes mezglu montāža daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ābelītes", Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā


SIA Ekers

Iekšējie santehnisko tīklu izbūve Valdemāra ielā 26, Rūjienā


SIA Sidlu ceļi

apkures sistēmas izbūves darbi objektā: Dzīvokļa, Rīgā, Baznīcas ielā 27/29 dz.28 vienkāršota atjaunošana


SIA Vidus un Partneri

Ventilācijas sistēmas pārbūves darbi Kocēnu veikalā Alejas ielā 7, Kocēnos


SIA Vidzemes slimnīca

1. daļa Neiroloģijas nodaļas pārbūve


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas B korpusa siltummezgla pārbūve


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas esošās gaisapmaiņas sistēmas optimizācija


SIA Wars +

Ventilācijas nosūces sistēmas izbūve objektā „Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana” Kalna ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā


SIA Valmieras Enerģija

Pagaidu pārslēguma izbūve un demontāža Beātes ielā 25a, Valmierā


Smiltenes novada pašvaldība

Ventilācijas sistēmas pārbūve Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā


Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrība

Siltummezgla pārbūve Lilijas ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolas apkures sistēmas izbūveSIA PAVASARS WOOD CONST

Apkures sistēmas pārbūve, Pavasars, Rauna


VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Siltumtrases izbūve pieslēdzoties pilsētas centrālajai apkures sistēmai Mehanizācijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā


Rīgas domes Īpašuma departaments

Siltumapgādes tīklu nomaiņas darbi SIA “Rīgas 2.slimnīca”ēkas Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, pagrabstāvā


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


SIA Aimasa

Siltummezgla, apkures, ventilācijas un UK izbūves darbi Tirdzniecības ēka, Stacijas ielā 55, Valmierā


SIA Aimasa

Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves darbi objektā: “Daudzdzīvokļu māja, G. Apiņa iela 27a, Valmiera”


Beverīnas novada pašvaldība

Apkures katlu apsaistes mezgla montāža “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā


Amatas novada Spāres pamatskola

Pavāra klases, vingrošanas zāles un ārstnieciskās vingrošanas zāles ventilācijas sistēmas izbūve


Amatas novada pašvaldība

Ēkas ar kad. apz. 4242 001 003 021 pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Amatas novada pašvaldība

Internāta pārbūve par grupas dzīvokļiem


Apes novada dome

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā Bitīte


SIA LC Būve

Iekšējie apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu un siltummezglu izbūves darbi objektā “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī”


SIA BaltService

Gaisa kondicionēšanas izbūves darbi objektā: “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī”, Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī


SIA BaltService

Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures sistēmas izbūves darbi objektā; “Jahtotāju servisa ēka”, Ostas iels 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads


SIA BaltService

Siltummezglu izbūve Skandu ielā 14, Rīgā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Apkures katla nomaiņa Mālu ielā 5, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Siltummezgla būvniecība Semināra ielā 2a, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Georga Apiņa ielā 18, Valmierā, sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izvada montāža virs dzīvokļiem Nr. 12,13,14,27,28,40,41, 42,54,55,69,70,110,111


SIA Cēsu klīnika

Karstā ūdensvada un apkures cauruļvadu izbūve SIA Cēsu Klīnika, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


SIA Cēsu klīnika

Šunta mezgla būvniecība Cēsu klīnikā


Alojas novada dome

Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve


SIA Valmieras Enerģija

Pagaidu pārslēguma izbūve un demontāža Beātes ielā 25a, Valmierā


SIA Alpex

Siltumapgādes sistēmas izbūves darbus objektā “Telpu vienkāršotā atjaunošana VSAC “Rīga” filiālē “Teika”, Stāmerienas ielā 4, Rīgā


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi, Rīgas ielā 90, CēsīsValmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 1.un 2.kārta


SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 2.kārta


Smiltenes novada dome

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


AS Latvenergo

Apkures sistēmas pārbūve administrācijas ēkai "Juglaslīči", Stopiņu pagastā, Stopiņu novadā


Biedrība Saulzemes 24

Siltummezgla pārbūves darbi Saullēkti, Bērzaine, Kocēnu novads


Burtnieku novada pašvaldība

Apkures katla pārbūve "Vecates pagasta kulturas centrs, Vecate, Vecates pagasts Burtnieku novads


Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība VINNE

Siltummezgla pārbūves darbi Stacijas ielā 15, Valmierā


Gulbenes novada dome

Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru


Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas VĀRPAS apsaimniekošanas biedrība

Apkures stāvvadu noslēgarmatūras nomaiņa, Vārpas, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads


Pārgaujas novada pašvaldība

Katlu mājas atjaunošana Straupē


Saulkrastu novada dome

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā


Saulkrastu novada dome

Siltummezgla izbūves darbi Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā


SIA Aimasa

Iekšējo inženiertīklu izbūve objektā "Veikals "Mini Maxima"", Valdemāra ielā 2, Rūjienā


SIA Aimasa

AVK izbūves darbi objektā "HB New būvniecības darbi "Jorvika 2", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads


SIA BaltService

Apkures un siltumapgādes tīklu izbūve objektā "Ražošanas ēkas jaunbūve", Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads


SIA Cēsu klīnika

Plaušu slimības kabinetu izbūve, Uzņemšanas nodaļas remonts, Ieejas sakārtošana pie morga, Ieejas nojumes remonts


SIA Ekers

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas un ārējo tīklu pārbūve Ūdens ielā 2C, Valmierā


SIA Fortum Jelgava

Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā"


SIA JGM

Apkures, ventilācijas un siltumapgādes būvdarbi objektā "Garāžas pārbūve par zivju audzētavu"


SIA Jumis SP

Siltummezgla pārbūves darbi, Lazdas, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads


SIA PAVASARS WOOD CONST

Apkures sistēmas pārbūve, Pavasars, Rauna


SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 1.kārta


SIA Vidzemes slimnīca

Siltummezgla pārbūves darbi Jumaras ielā 195, Valmierā, Slimnīcas A korpusā


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Laboratorijas un asins sagatvošanas nodaļas pārbūve


Valkas novada dome

Ventilācijas sistēmas pārbūve Kārķu tautas namā


Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, ValmierāBeverīnas novada pašvaldība

Centrālās apkures sistēmas ierīkošana un katlu mājas izbūve daudzdzīvokļu mājai "Lazdas", Beverīnas novadā


Cēsu novada pašvaldība

Līvu sākumsskolas siltumapgādes sistēmas izbūve


Jūrmalas pilsētas dome

Siltummezgla pārbūve Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros, Jūrmalā


Jūrmalas pilsētas dome

Siltummezgla pārbūve Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Madaras", Tērbatas ielā 1, Jūrmalā


Raunas novada dome

Ventilācijas sistēmas remonts Dīķa ielā 6, rauna Raunas pagasts un Bērnudārza ventilācijas siltumapgādes sisttēmas remonts Kalna ielā 4, Rauna


SIA Ekers

Radiatoru nomaiņa Dārza ielā 6-14, Valmierā


SIA Evento

Siltās grīdas izbūves darbi HES Grūbe , Apes pagastā, Apes novadā


SIA Metāla Alianse

Inženiertīklu izbūves darbus objektā „Leona Paegles iela 47, Valmierā”


SIA Cēsu klīnika

Pieplūdes ventilācijas izbūve


DzĪKS Pie Ezeriņa

Pagraba cauruļvadu siltināšana dzīvojamai mājai G. Apiņa ielā 16, Valmierā


Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, silto grīdu izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā


Apes novada dome

Apkures katla nomaiņa Apes vidusskolā


Pārgaujas novada pašvaldība

Siltumenerģijas skaitītāju montāža


SIA Ventmart

Siltummezglu izbūve objektā : Daudzdzīvokļu māju jaunbūve Jūrmalas gatvē 92, Rīgā; Akāciju ielā 2C, Rīgā; Akāciju ielā 2C-ēka 1a, Rīga; Akācoju iela 2C- ēka 1B, Rīgā


Gulbenes novada dome

Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā


SIA BN Komforts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 1, Burtniekos, Burtnieku novadā siltummezgla pārbūveSIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi objektā "Mazumtirdzniecības veikals" Rīgas ielā 64, Valmierā


SIA VALMIERAS NAMSAIMNEKS

Radiatoru nomaiņa Semināru ielā 2a, Valmierā


PS VBS VALMIERA

Apkures katla apsaistes rekonstrukcija Lilijas ielā 2, Valmierā


SIA Evento

Būvniecības darbi Slaukšanas zāle "Jaunpuņģi", Vijciema pag., Valkas nov.


Biedrība Jaunatnes 15a

Apkures stāvvadu noslēgarmatūras nomaiņa Jaunatnes ielā 15, Burtniekos


SIA EKERS

Remontdarbi PII Pienenīte Georga Apiņa 5, Valmierā


SIA Ekers

Moduļa tipa tualetes ēkas izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā


SIA LC Būve

Siltumapgādes kanalizācijas sistēmas un ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmas izbūve Ropažu vidusskolā, Rīgas ielā 5, Ropažos

AS LATVENERGOJSC “LATVENERGO”

Apkures katlu nomaiņa Tilta ielā 2, Aizkrauklē

SIA LC Būve

Iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas sistēmas izbūves darbi objektā "Administratīvās ēkas zāles un vestibila atjaunošana", Kraujas, Tīnuži, Tīnužu pagasts, Ikšķiles novads

Biedrība Līgotnes saime

Apkures stāvvadu noslēgarmatūras nomaiņa Līgotnes , Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads

Cēsu novada pašvaldība

Apkures izbūve Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā

SIA Avoti SWF

Katlu mājas apkures sistēmas montāžas darbi Lizums Lizuma pagasts

SIA BN KOMFORTS

Siltummezglu izbūves darbi dzīvojamai mājai Laimdotas ielā 1, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā

SIA Aimasa

Siltummezglu izbūves darbi objektā "Lizuma biomasas katlu māja , Lizums, Lizuma pagasts"

SIA AIMASA

Dzesētāja pārnešanas darbi Lizumā

SIA AIMASA

Apkures un ventilācijas sistēmas būvniecība objektā "Kokapstrādes ražotnes pārbūve "Kalni" Kocēnu pagasts, Kocēnu novads"

Gulbenes novada dome

Apkures sistēmas izbūve Rīgas ielā 65, Gulbenē

Pārgaujas novada pašvaldība

Iekšējo inženiertīklu atjaunošana Raiskuma pamatskolas ēkā Alejas ielā 2a, Auciemā

SIA Metāla Alianse

Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves II kārta Leona Paegles ielā 47, Valmierā

SIA METĀLA ALIANSE

Apkures katla apsaistes darbi L.Paegles 47, Valmierā

SIA Metāla Alianse

Apkures sistēmas izbūves darbi objektā "3.stāva apkures sistēmas izbūve Leona Paegles ielā 47, Valmierā

Pārgaujas novada pašvaldība

Ūdensapgādes un apkures sistēmas remontdarbi Raiskuma pamatskolas ēkā Alejas ielā 2a, Auciemā

Pārgaujas novada pašvaldība

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummezgla atjaunošana "Kalmēs"

Valsts nodrošinājuma aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, būvniecība

Cēsu novada pašvaldība

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā

AS Valmieras enerģija

Siltumavota jaunbūve Mālu ielā 1A, Valmierā

Pārgaujas novada pašvaldība

Ūdensapgādes un apkures sistēmas remontdarbi Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Raiskuma pamatskolas ēkā

Raunas novada dome

Raunas vidusskolas sporta zāles būvniecība

Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

Apkures katla apsaistes montāžas dari objektā "Apkures sistēmas un ūdensapgādes sistēmas izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā"

Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

Apkures sistēmas un ūdensapgādes sistēmas izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā

SIA Ekers

Remontdarbi Valmieras PII Kārliena struktūrvienībā Pienenīte Georga Apiņa ielā 5, valmierā

SIA Evento

Apkures izbūves darbi objektā Šlaukšanas zāle "Jaunpuņģi", Vijciema pagasts, Valkas novads

SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Bērnu slimību nodaļas pārbūve


VAS Tiesu namu aģentūra

Apkures sistēmas rekonstrukcija Administratīvā ēkā, Antonijas ielā 6, Rīgā

Ulbrokas vidusskola

Ventilācijas apsildes mezgla remonts Ulbrokas vidusskolā, ciematā "Vālodzes", Stopiņu novadā

SIA UPB Nams

Valmieras cietuma izmeklēšanas izolatora rekonstrukcijas projektēšana un būvniecības darbi Dzirnavu ielā 32, Valmiers pagastā, Burtnieku novadā (1.un 2.kārta-esošā izolatora ēkas (ieskaitot piebūvi un kāpņu telpas) rekonstrukcija)

SIA LC Būve

Iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas sist. Un ārējo ūdensapgādes, kana;lizācijas,siltumapgādes sist izbūve Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Centra ielā 3, Piņķos


SIA SM Energo

Apkures siltummaiņa nomaiņa Rīgas ielā 16, Smiltenē


SIA R.K.C.F. RENESANSE

Inženiertīklu izbūve 2. PII Ezītis, Rubenes ielā 38, Valmierā

SIA LC Būve

iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas sist. Izbūve Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa pārbūve, Vālodzes, Stopiņu nov.


Biedrība Jaunatnes 15 a

Siltummezgla rekonstrukcija Jaunatnes ielā 15, Burtnieki, Burtnieku novads


Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunākserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"


Cēsu novada pašvaldība

Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 42010052610001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā


Pašvaldības SIA Rūjienas siltums

Apkures un ūdensapgādes sistēmas pārbūve Rīgas ielā 67A, Rūjienā


SIA ALPEX

Komunikāciju cauruļvadu nomaiņa tunelī starp korpusiem NR.18-Nr. 15, Pilsoņu ielā 13, Rīgā


SIA Metāla Alianse

Apkures katla apsaistes darbi objektā „ Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves I kārta, Leona Paegles iela 47, Valmierā”


SIA Orions Loģistika

Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža


SM Energo Smiltene

Apkures siltummaiņa nomaiņa


Smiltenes tehnikums

Ventilācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas darbi Kalnamuižā 10, SmiltenēSIA LC Būve

AVK un UK sistēmu izbūves darbi Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija, Hipokrāta ielā 4, Rīgā


SIA Latvijas Energoceltnieks

Apkures sistēmas, siltummezgla, aukstā, karstā, cirkulācijas ūdensvada, sadzīves, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas izbūves darbi un santehnisko iekārtu montāžas darbi Kalnamuižā 6, Kalnamuiža 12, Smiltene, Smiltenes novads


SIA Valkas Meliorācija

Apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi Tālavas ielā 70, Valkā


SIA BALTSERVICE S

Kondicionēšanas sistēmas izbūves darbi Hipokrāta ielā 4, Rīgā


SIA Latvijas Energoceltnieks

Apkures sistēmas , siltummezgla, austā, karstā cirkulācijas ūdensvada, sadzīves, virtuves, kondensāta kanalizācijas, ventilācijas sistēmas un aukstumapgādes sistēmu izbūve un santehnisko iekārtu montāžas darbi Kalnamuiža 10, Smiltenē, Smiltenes novadā


SIA DDK Nami

Siltumapgādes sistēmu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura laukums 7, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Amatas novada pašvaldība

Jaunu granulu apkures katlu iegāde un uzstādīšana, katlu mājas rekonstrukcija un apkures sistēmu renovācija Amatas novada Drabešu internātpamatskolā


Vecpiebalgas novada pašvaldība

Balansējošo vārstu montāžas, aktu zāles un kāpņu telpas radiatoru nomaiņa Vecpiebalgas vidusskolā, Gaismas ielā 2, Vecpiebalgā


SIA SCO Centrs

Apkures un vēdināšanas sistēmas un izbūves darbi Zilākalna sabiedriskā ēkā, Kultūras iela 1, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā


SIA SCO Centrs

Apkures sistēmas projektēšanas un izbūves darbi AS "Valmieras stikla šķiedra"-rūpniecisko notekūdeņu neitralizācijas un sērskābes atgūšanas stacijā Cempu ielā 13, Valmierā


SIA AIMASA

Ventilācijas sistēmas demontāžas un uzstādīšanas darbi "Maxima" Rūpniecības ielā 49, Madonā


SIA Mazais Ansis

Apkures sistēmas izbūves darbi "Ansīši", Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā


Sējas novada dome

Individuālās gāzes apkures ierīkošanas darbi dzīvoklim "Kamenes"-8, Sējas novadā


AS Latvenergo

Spiediena regulēšanas iekārtas un cirkulācijas sūkņa automātikas remonta darbi Raiņa ielā12, Valmierā


SIA Evento

Ārējās un iekšējās kanalizācijas, apkures sistēmas izbūve "SIA "Saukas kūdra", kūdras substrātu ražošanas ceha būvniecība "Saukas", Barkavas pagastā, Madonas novadā"


SIA Evento

Ārējas un iekšējās kanalizācijas, apkures sistēmas un ventilācijas izbūves darbi "Tirdzniecības un servisa centra jaunbūve", Dārza ielā 36, Smiltenē, Smiltenes novadā


Vecpiebalgas novada pašvaldība

Vecpiebalgas vidusskolas ēkas iekšējās apkures sistēmas rekonstrukcija

SIA Baltservice LTD

Aukstumapgādes izbūves darbus objektā Siltummezgla ēkas rekonstrukcija par tablešu ražošanas ēku,Rūpnīcas iela 5,Olaine,Olaines nov.

SIA Alpex LTD

Apkures katla nomaiņa Madonā, Avotu ielā 8

SIA Alpex LTD

Apkures katla nomaiņa " Kraukļu depo" , Cesvaines pag., Cesvaines nov.

SIA JJK Serviss LTD

Ugunsdzēsības sistēmas Ū2,siltummezgla izbūves darbi a/s " Olainfarm",Rūpnīcu ielā 5,Olainē,Olaines novads

“LEC Būve” LTD

AVK un UK sistēmu izbūves darbus,Stacionārā" Gaiļezers",Hipokrāta iela 2,Rīga

“Valmieras Namsaimnieks” LTD

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures guļvadu posma un cauruļvadu izolācijas nomaiņa, Zvejnieku iela13, Valmiera

“Jūrmalas slimnīca” LTD

Būvdarbi SIA Jūrmalas slimnīcas ēku siltummezgla rekonstrukcija

SIA SCO Centrs LTD

Cauruļvadu siltinājuma nomaiņa " Vidzemes slimnīca" ēkā, Jumaras iela195, Valmiera

SIA Taupi LTD

Ventilācijas sistēmas uzstādīšanas Jeru pamatsskolas ēkā

SIA L.A.Meistars LTD

Apkures izbūves darbi objektā Mehāniskās darbnīcas,smēdes rekonstrukcija," Pīlādži" ,Rencēnu pag.,Burtnieku nov.

Inga Denisenko

Apkures sistēmas sajaukšanas mezglamontāža,Rīgas iela 57,Rūjiena,Rūjienas nov.

SIA DDK Nami LTD

Siltummezgla un apkures radiotaru nomaiņas darbi daudzdzīvokļu mājā Gaujas iela 9, Valmiera

Valkas novada dome

Ventilācijas sistēmas izbūve J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā

“Valmiermuižas alus” LTD

Ventilācijas sistēmas izbūve Dzirnavu ielā 2a,Valmiermuiža

SIA SCO Centrs LTD

Iekārtu S22-1,2,3,4 žāvēšanas kameru velkmes ventilācijas pārbūve Skābes apstrādes nodaļā Cempu ielā 13, Valmierā

Valmieras pilsētas pašvaldība

Sanitārtehniskie darbi Rīgas ielā 42,Valmierā

SIA Remko LTD

Siltumapgādes rekonstrukcijas darbi veikalā Rimi

SIA Baltservice LTD

Kondicionēšanas sistēmas izbūves darbi stacionārā Gaiļezers

“SIA AIMASA LTD

Administratīvās ēkas telpu remonts,apkures sistēmas rekonstukcija,Siguldā,Līvkalnu iela 4a

As Latvenergo”

Termostatvārstu uzstādīšanas darbus apkures sistēmas sildķermeņiem Pentes ielā2,Rūjiena

SIA VRPB LTD

Ūdensapgādes,kanalizācijas un apkures izbūves darbi objektā Stacijas laukums 7,Valmiera


SIA BaltService

Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā

SIA Valmiermuižas alus

Ventilācijas izbūve Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov.

SIA 4Pluss

Apkures sistēmas izveide


Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Dikļu pagasta pārvaldes apkures sistēmas izbūves darbi adresē "Grāvelsiņi", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads


SIA VRPB

Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”


LKS AKRONA

Kamīna apsaistes darbi objektā „DUS Akrona, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.


SIA BaltService

Aukstumapgādes sistēmas izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcja


SIA BaltService

Kalorīferu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


Iecavas vidusskola

Iecavas vidusskolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija


SIA LC Būve

AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


SIA Rūjienas siltums

Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"


SIA AIMASA

Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”


SIA DDK NAMI

Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā


SIA EVENTO

Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Abulas ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā"


SIA EVENTO

Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3, II korpuss, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-vienkāršotā renovācija


Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā


SIA NOMEDA

Gāzes apkures katla uzstādīšana Rīgā , Bukaišu ielā 6


SIA LC Būve

Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"


SIA LC Būve

UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".


SIA TBM-MAIGA

Apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā "PVC logu ražotnes izbūve esošajā saimniecības ēkā", Rozītes 1, Matīšu pagasts, Burtnieku novads


SIA CMG

Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads


SIA Valmiermuižas alus

Ventilācijas izbūve Dzirnavu ielā 2, Valmiermuižā, Valmieras pag., Burtnieku nov.


SIA Tehauto

Telpu kosmētiskie remontdarbi un apkures sistēmas izbūve Beātes ielā 60, ValmierāVAMOIC

NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija


Stopiņu novada dome

Stopiņu novada PII Pienenīte apkures un ventilācijas sistēmas izmaiņu projektos paredzēto būvdarbu izpilde


SIA LC Būve

Apkures sistēmas un siltummezglu izbūve objektā "Ogres Bastketbolaskolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija"Mālkalnes prospekts 32, Ogrē


SIA Selva Būve

Ūdensapgādes, apkures izbūves darbi objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”,


SIA Selva Būve

Kondicioniera piegādi un montāžas darbus objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”


SIA LC Būve

Radiatoru apkures sistēmas remontdarbi objektā „Rīgas Hanzas vidusskolas ēkas Rīgā, Grostonas ielā 5, telpu vienkāršota renovācija”


SIA Selva Būve

Ūdensapgādes, apkures izbūves darbi objektā „Lillijas iela 4a, Valmiera”


SIA VRPB

Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”


SIA DDK NAMI

Siltummezgla un iekšējo siltumtīklu vienkāršota renovācija Daudzdzīvokļu ēkai Viesturu laukumā 8, Valmierā


SIA HEATEC

Apkures katla Carborobot Bio 40kW piegāde un montāža


SIA RD Būvnieks

Apkures izbūves un demontāžas darbi objektā: Valmieras pārgaujas ģimnāzijas darbmācības korpusa ēkas renovācija Zvaigžņu ielā 4, Valmierā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Apkures sistēmas un siltummezgla renovācijas darbi objektā” Daudzdzīvokļu dzivojamās mājas Rīgas iela 16, Valmierā vienkāršotā renovācija”


Smiltenes novada dome

Siltummezgla rekonstrukcijas darbi Sporta hallē, Gaujas ielā 1, Smiltenē


SIA DDK Nami

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltummezgla un iekšējo siltumtīklu vienkāršotas renovācijas darbi Rīgas ielā 5, Valmierā


Burtnieku novada pašvaldība

Rencēnu pagasts pārvaldes ēkas siltumsūkņa ierīkošanas darbi, Valmieras iela13, Rencēni, Rencēnu pagasts, Burtnieku novads


SIA 4Pluss

Apkures sistēmas izveide


SIA BaltService

Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā


SIA LC Būve

Apkures sistēmas un siltummezglu izbūve objektā "Ogres Bastketbolaskolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija"


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcijaSIA SJS Serviss

Apkures sistēmas remontdarbi Rīgā, Skolas ielā 6


SIA CMG

Siltumapgādes un ventilācijas remontdarbi objektā „Liepas pagasta PII „Saulīte” baseina ēkas rekonstrukcija


CMG

Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures remontdarbi objektā „Korģenes bibliotēkas telpu rekonstrukcija”


SIA 4+

„Apkures katla uzstādīšana un apkures sistēmas izbūve Cempu ielā 8d, Valmierā”


Jānis Priedītis

„Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un montāža”


Sarmis Laursons

„Apkures katla Atmos-32 uzstādīšana Mednieku ielā 18 Valmierā”


Ģirts Stinkulis

„Grandeg ECO 25 kw apkures katla uzstādīšana Plostnieku ielā 41, Rīgā.”


Valdis Bērziņš

„Granulu katla Carborobot 40 Bio piegāde un montāža”


Jānis Grundbergs

„Granulu katla Carborobot 30 Bio piegāde un montāža”


SIA R.K.F.C.Renesanse


„Apkures sistēmas renovācija un ūdensapgādes izbūves darbi Annas ielā 8 Valmierā”


SIA RD Būvnieks

„Valmieras PII Ezītis ēkas esošās apkures un lietus kanalizācijas tīklu demontāžas un montāžas darbi”


SIA Ādažu namsaimnieks

„Apkures individuālo siltuma mezglu remonta darbi Ādažos Pirmā ielā 23 un Pirmā ielā 25”


SIA LC Būve

„ Gaiļezers 9. korpusa telpu grupas apkures un UK sistēmas renovācijas darbi”


SIA LC Būve

Stacionāra Biķernieki ķirurģiskā profila nodaļas apkures, ūdensvada un kanalizācijas renovācijas būvdarbi


SIA VRPB

„Apkures katla apsaite”Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Dikļu pagasta pārvaldes apkures sistēmas izbūves darbi adresē "Grāvelsiņi", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads


SIA VRPB

Ventilācijas agregāta filtru nomaiņas un remontdarbi objektā „Rīgas iela 4, Valmiera”


LKS AKRONA

Kamīna apsaistes darbi objektā „DUS Akrona, Ķoņu pag., Naukšēnu nov.


SIA Baltservice

Ventilācijas un aukstumapgādes sistēmas montāžas darbi Republikas laukumā 1, Rīgā


SIA Baltservice

Aukstumapgādes sistēmas izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


SIA Baltservice

Kalorīferu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


SIA LC Būve

AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas spilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


Iecavas vidusskola

Iecavas vidusskolas ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"


AS Rīgas namu apsaimniekotājs

Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas remonta darbi dzīvojamās mājās Ganu ielā 2 un Dzirnavu ielā 9, Rīgā


SIA AIMASA

Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”


SIA DDK NAMI

Granulu katlu piegāde, uzstādīšana un siltumtrases rekonstrukcija Balvu pansionātā


SIA EVENTO

Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Abulas ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā"


SIA EVENTO

Siltumapgādes sistēmas renovācijas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 3, II korpuss, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi-vienkāršotā renovācija


Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

LLU katlu mājas siltummezgla un siltumtrases izbūve Strazdu ielā 1, Jelgavā


SIA LC Būve

Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"


SIA NOMEDA

Gāzes apkures katla uzstādīšana Rīgā , Bukaišu ielā 6


SIA LC Būve

UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".


SIA TBM-MAIGA

Apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbi objektā "PVC logu ražotnes izbūve esošajā saimniecības ēkā", Rozītes 1, Matīšu pagasts, Burtnieku novads


SIA CMG

Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads


SIA Ādažu namsaimnieks

Koplietošanas apkures sistēmas ēkas pagraba telpās rekonstrukcija Ādažos


SIA Ekers

Apkures un ventilācijas sistēmu izbūve Dauguļu speciālajā internātpamatskolas aktu zālē


Ikšķiles novada pašvaldības vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “ Urdaviņa”

Pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” kanalizācijas guļvadu nomaiņa un apkures remonts


SIA R.K.C.F. Renesanse

Santehnikas un ventilācijas sistēmu,ārējā ūdensvada pievada,kanalizācijas izvada unpieslēguma izbūves darbi Mazsalacā,Rūjienas iela11


Pļaviņu novada dome

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Daugavas ielā 50,Pļaviņas


Nodrošinājuma valsts aģentūra

Kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajā ēkā Klijānu ielā 4, Rīgā


SIA Vidus un Partneri

Apkures katla piegāde un montāža


SIA Ādažu namsaimnieks

Akures individuālo siltuma mezglu remonta darbi Ādažu Centra ciemata daudzdzīvokļu mājās Pirmā ielā 28 un 43SIA AIMASA

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Mazā Nometņu ielā 15, Rīgā Apkures, ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi


Valsts Robežsardzes koledža

Mācību administratīvā korpusa apkures sistēmas jaudas palielināšanu un Kinoloģijas centra apkures sistēmas remonts, Zavoloko ielā 8, Rēzeknē Radiatoru izbūves darbi un apkures


Mazsalacas Novada pašavaldība

Apkures sistēmas renovācija Ramatas pagasta sākumskolā Vecās apkures sistēmas demontāža, un jaunas apkures sistēmas izbūve


A/S Valsts Nekustamie īpašumi

Apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi, Tērbatas ielā 10/12, Rīgā Vecās apkures sistēmas demontāža, un jaunas apkures sistēmas izbūve


SIA LEC

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūves apkures sistēmas izbūve Gaismas iela 17, Lielvārde Apkures sistēmas izbūve


SIA RUBATE

Valmieras pamatskolas būvobjekts, apkures sistēmas montāža, L. Paegles ielā 40, Valmierā Apkures sistēmas izbūve


SIA CMG

Apkures, Ventilācijas un Ūdensvada, Kanalizācijas rekonstrukcijas darbi Valmieras 2.vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā


Līgatnes novada dome

Apkures sistēmas iekšējo tīklu ar pieslēguma vietām izbūve Līgatnes pamatskolā „Ainavas” Līgatnes pag, Vecās apkures demontāža un jaunas apkures sistēmas izbūve skolas un saimniecības ēkās


SIA Ādažu Namsaimnieks

Balansieru uzstādīšana apkures stāvvados daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās


SIA Ādažu Namsaimnieks

Siltumizolācijas nomaiņa apkures guļvados daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās


Rīgas pašvaldības policija

Apkures sistēmas renovācijas glābšanas stacijā „Ķīšezers”, Pāvu ielā 16, Rīgā Vecās apkures sistēmas demontāža, jaunas apkures sistēmas izbūve un apkures katla piegāde un uzstadīšana


SIA EM-PROJEKTS

Apkures un siltummezgla rekonstukcija Raiskuma sanatorijas internātpamatskolāValsts Robežsardzes Valmieras pārvalde

Ēkas Salacgrīvā, Tīruma ielā 30 apkures sistēmas remonta darbi


Burtnieku pagasta padome

Malkas apkures katla piegāde un uzstādīšana Burtnieku Ausekļa vidusskolas katlu mājā


SIA EM-Projekts

Siltumapgādes un apkures sistēmas izbūves darbi, Degvielas apkures katla uzstādīšana un izbūves darbi skolas katlu mājā objektā "Ērgļu Novada Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolas remontan darbi un energoefektivitātes paaugstināšana


Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

Pirmsskolas izglītības iestādes "Snīpīši" apkures un ūdens sistēmas renovācijas darbi


Rīgas Domes Vides Deparetaments

Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmes granulu apkures katla uzstādīšana un apkures remonts


Bērzaines pagasta padome

Granulu apkures katla uzstādīšana Bērzaines pagasta padomes administratīvajā ēkā


AS SCO Centrs

Apkures sistēmas piegāde un montāža Valmierā Rīgas ielā 15


Vidrižu pagasta padome

Centrālapkures sistēmas ierīkošana Vidrižu doktorāta ēkā


SIA SILVESTRS

Siltumapgādes un ūdensapgādes izbūves darbi, „Mazbrenguļi”, Dikļu pagastā, Valmieras rajonā,SIA RD Būvnieks

Apkures sistēmas uzstādīšana Tirdzniecības centrā "VALLETA", Rīgas ielā 4, Valmierā


SIA „AIMASA”

Santehnikas remontdarbi Rīgas ielā 2, Rūjienā

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Aģentūra

Apkures katla nomaiņa Cēsu ielā 13, Rūjienā