Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Par mums

SIA SANART dibināts 2007. gada 12. janvārī ar mērķi strādāt būvniecības jomā. Uzņēmums par pamatdarbības virzienu izvirza ūdensapgādes un kanalizācijas, apkures un ventilācijas sistēmas izbūves darbu veikšanu.

Uzņēmums savu darbību uzsāk kā mazs uzņēmums bez savas tehnikas un iekārtām, bet ar lielu vēlēšanos strādāt, izaicinājumu pārvarēt šķēršļus un ticību par saviem spēkiem. Veiksmīgas organizācijas rezultātā uzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis 6 miljonus eiro.

Vīzija – kļūt par vadošo celtniecības uzņēmumu Vidzemē.

Misija – nodrošināt esošajiem un potenciālajiem klientiem kvalitatīvu būvniecības pakalpojumu sniegšanu.

Vides un kvalitātes politika.

SIA „SANART” darbība vērsta uz klientu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu vispārējo būvniecības un inženiersistēmu būvniecības darbu izpildi.

Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un izmantojamo resursu samazināšana un darbinieku drošas darba vides nodrošināšana.

Mēs apņemamies:
– Veidot ilgtspējīgas un uz uzņēmumu attīstību vērstas partnerattiecības ar klientiem, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem; panākt droša un uzticama partnera reputāciju,
– Nepārtraukti uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, veicināt darbinieku kvalifikācijas celšanu, atbildības sajūtu un motivāciju uzņēmuma izaugsmē, pilnveidot ieviesto kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmu.
– Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, mēs apņemamies ievērot ar klientu noslēgto vienošanos, veikt nepārtrauktu ieviestās kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu prasībām un ievērot saistošo normatīvo aktu prasības.

Pateicoties bagātīgajai pieredzei uzņēmums šodien spēj konkurēt būvniecības tirgū.  Uzņēmums veicis vairāku daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus, kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas programmas ietvaros veicis vairāku daudzdzīvokļu māju apkures sistēmu rekonstrukcijas darbus.

Uzņēmuma darbības zona ir visa Latvijas teritorija, bet galvenais akcents tiek likts uz Vidzemi un Rīgu.Uzņēmums ļoti aktīvi piedalās valsts un pašvaldību organizētajos iepirkuma konkursos,taču tas nenozīmē,ka uzņēmuma galvenie klienti ir valsts un pašvaldību iestādes.

SIA “SANART” ir pieejami nepieciešamie tehniskie resursi un kvalificētiūvspeciālisti kvalitatīvai būvdarbu veikšanai.