Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Apkure un ventilācija – Objekti 2016

VAS Tiesu namu aģentūra

Apkures sistēmas rekonstrukcija Administratīvā ēkā, Antonijas ielā 6, Rīgā

Ulbrokas vidusskola

Ventilācijas apsildes mezgla remonts Ulbrokas vidusskolā, ciematā "Vālodzes", Stopiņu novadā

SIA UPB Nams

Valmieras cietuma izmeklēšanas izolatora rekonstrukcijas projektēšana un būvniecības darbi Dzirnavu ielā 32, Valmiers pagastā, Burtnieku novadā (1.un 2.kārta-esošā izolatora ēkas (ieskaitot piebūvi un kāpņu telpas) rekonstrukcija)

SIA LC Būve

Iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas sist. Un ārējo ūdensapgādes, kana;lizācijas,siltumapgādes sist izbūve Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, Centra ielā 3, Piņķos


SIA SM Energo

Apkures siltummaiņa nomaiņa Rīgas ielā 16, Smiltenē


SIA R.K.C.F. RENESANSE

Inženiertīklu izbūve 2. PII Ezītis, Rubenes ielā 38, Valmierā

SIA LC Būve

iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas sist. Izbūve Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa pārbūve, Vālodzes, Stopiņu nov.


Biedrība Jaunatnes 15 a

Siltummezgla rekonstrukcija Jaunatnes ielā 15, Burtnieki, Burtnieku novads


Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunākserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"


Cēsu novada pašvaldība

Ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 42010052610001 siltumapgādes rekonstrukcija Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā


Pašvaldības SIA Rūjienas siltums

Apkures un ūdensapgādes sistēmas pārbūve Rīgas ielā 67A, Rūjienā


SIA ALPEX

Komunikāciju cauruļvadu nomaiņa tunelī starp korpusiem NR.18-Nr. 15, Pilsoņu ielā 13, Rīgā


SIA Metāla Alianse

Apkures katla apsaistes darbi objektā „ Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves I kārta, Leona Paegles iela 47, Valmierā”


SIA Orions Loģistika

Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža


SM Energo Smiltene

Apkures siltummaiņa nomaiņa


Smiltenes tehnikums

Ventilācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas darbi Kalnamuižā 10, Smiltenē