Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Apkure un ventilācija – Objekti 2019


Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 1.un 2.kārta


SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 2.kārta


Smiltenes novada dome

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


AS Latvenergo

Apkures sistēmas pārbūve administrācijas ēkai "Juglaslīči", Stopiņu pagastā, Stopiņu novadā


Biedrība Saulzemes 24

Siltummezgla pārbūves darbi Saullēkti, Bērzaine, Kocēnu novads


Burtnieku novada pašvaldība

Apkures katla pārbūve "Vecates pagasta kulturas centrs, Vecate, Vecates pagasts Burtnieku novads


Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība VINNE

Siltummezgla pārbūves darbi Stacijas ielā 15, Valmierā


Gulbenes novada dome

Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru


Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas VĀRPAS apsaimniekošanas biedrība

Apkures stāvvadu noslēgarmatūras nomaiņa, Vārpas, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads


Pārgaujas novada pašvaldība

Katlu mājas atjaunošana Straupē


Saulkrastu novada dome

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā


Saulkrastu novada dome

Siltummezgla izbūves darbi Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā


SIA Aimasa

Iekšējo inženiertīklu izbūve objektā "Veikals "Mini Maxima"", Valdemāra ielā 2, Rūjienā


SIA Aimasa

AVK izbūves darbi objektā "HB New būvniecības darbi "Jorvika 2", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads


SIA BaltService

Apkures un siltumapgādes tīklu izbūve objektā "Ražošanas ēkas jaunbūve", Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads


SIA Cēsu klīnika

Plaušu slimības kabinetu izbūve, Uzņemšanas nodaļas remonts, Ieejas sakārtošana pie morga, Ieejas nojumes remonts


SIA Ekers

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas un ārējo tīklu pārbūve Ūdens ielā 2C, Valmierā


SIA Fortum Jelgava

Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā"


SIA JGM

Apkures, ventilācijas un siltumapgādes būvdarbi objektā "Garāžas pārbūve par zivju audzētavu"


SIA Jumis SP

Siltummezgla pārbūves darbi, Lazdas, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads


SIA PAVASARS WOOD CONST

Apkures sistēmas pārbūve, Pavasars, Rauna


SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 1.kārta


SIA Vidzemes slimnīca

Siltummezgla pārbūves darbi Jumaras ielā 195, Valmierā, Slimnīcas A korpusā


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Laboratorijas un asins sagatvošanas nodaļas pārbūve


Valkas novada dome

Ventilācijas sistēmas pārbūve Kārķu tautas namā


Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, Valmierā