Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Apkure un ventilācija – Objekti 2020


SIA PAVASARS WOOD CONST

Apkures sistēmas pārbūve, Pavasars, Rauna


VAS Latvijas autoceļu uzturētājs

Siltumtrases izbūve pieslēdzoties pilsētas centrālajai apkures sistēmai Mehanizācijas ielā 2, Limbažos, Limbažu novadā


Rīgas domes Īpašuma departaments

Siltumapgādes tīklu nomaiņas darbi SIA “Rīgas 2.slimnīca”ēkas Ģimnastikas ielā 1, Rīgā, pagrabstāvā


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


SIA Aimasa

Siltummezgla, apkures, ventilācijas un UK izbūves darbi Tirdzniecības ēka, Stacijas ielā 55, Valmierā


SIA Aimasa

Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves darbi objektā: “Daudzdzīvokļu māja, G. Apiņa iela 27a, Valmiera”


Beverīnas novada pašvaldība

Apkures katlu apsaistes mezgla montāža “Avotkalni”, Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā


Amatas novada Spāres pamatskola

Pavāra klases, vingrošanas zāles un ārstnieciskās vingrošanas zāles ventilācijas sistēmas izbūve


Amatas novada pašvaldība

Ēkas ar kad. apz. 4242 001 003 021 pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Amatas novada pašvaldība

Internāta pārbūve par grupas dzīvokļiem


Apes novada dome

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā Bitīte


SIA LC Būve

Iekšējie apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu un siltummezglu izbūves darbi objektā “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī”


SIA BaltService

Gaisa kondicionēšanas izbūves darbi objektā: “Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī”, Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī


SIA BaltService

Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures sistēmas izbūves darbi objektā; “Jahtotāju servisa ēka”, Ostas iels 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads


SIA BaltService

Siltummezglu izbūve Skandu ielā 14, Rīgā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Apkures katla nomaiņa Mālu ielā 5, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Siltummezgla būvniecība Semināra ielā 2a, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Georga Apiņa ielā 18, Valmierā, sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izvada montāža virs dzīvokļiem Nr. 12,13,14,27,28,40,41, 42,54,55,69,70,110,111


SIA Cēsu klīnika

Karstā ūdensvada un apkures cauruļvadu izbūve SIA Cēsu Klīnika, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


SIA Cēsu klīnika

Šunta mezgla būvniecība Cēsu klīnikā


Alojas novada dome

Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve


SIA Valmieras Enerģija

Pagaidu pārslēguma izbūve un demontāža Beātes ielā 25a, Valmierā


SIA Alpex

Siltumapgādes sistēmas izbūves darbus objektā “Telpu vienkāršotā atjaunošana VSAC “Rīga” filiālē “Teika”, Stāmerienas ielā 4, Rīgā


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi, Rīgas ielā 90, Cēsīs