Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Apkure un ventilācija – Objekti 2021


Alojas novada dome

Projektēšanas, autoruzraudzība un būvdarbi- jaunas centralizētas siltumapgādes sistēmas izveide ar siltumtrasi, siltummegliem un siltumavotu granulām Vīķos


AS Sadales tīkls

Apkures sistēmas projektēšana un izbūve noliktavas ēkā Stigu ielā 8, Rīgā


Biediba Viesturi 1

Dzīvojamā mājas Viestura laukums 1, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads siltummezgla izbūves darbi


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta pārvaldes telpu apkures sistēmas pārbūve


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi


DZĪKS "ANNAS 2"

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Kocēnu novada dome

Virtuves ventilācijas sistēmas pārbūve Jura Neikena Dikļu pamatskolā Dikļos, Kocēnu novadā


Amatas novada Spāres pamatskola

Pavāra klases, vingrošanas zāles un ārstnieciskās vingrošanas zāles ventilācijas sistēmas izbūve


Limbažu novada pašvaldība

Vidrižu pagasta pārvaldes ēkas apkures sistēmas pārbūve


SIA AIMASA

SM, AVK, UK izbūves darbi objektā "Krasta iela 42, Rīgā"


SIA AIMASA

apkures sistēmas un siltummezgla izbūves darbi objektā: "Daudzīvokļi māja, G. Apiņa iela 27a, Valmiera"


SIA Alpex

siltumapgādes sistēmas izbūves darbus objektā "Telpu vienkāršotā atjaunošana VSAC "Rīga" filiālē "Teika", Stāmerienas ielā 4, Rīgā


SIA BSTL

Ražošanas līnijas apkures kaloriferu siltumapgādes izbūve L Laicēna ielā 4, Valmierā


SIA Carling

Apkures katlu apsaistes mezglu montāža daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ābelītes", Brenguļu pagastā, Beverīnas novadā


SIA Ekers

Iekšējie santehnisko tīklu izbūve Valdemāra ielā 26, Rūjienā


SIA Sidlu ceļi

apkures sistēmas izbūves darbi objektā: Dzīvokļa, Rīgā, Baznīcas ielā 27/29 dz.28 vienkāršota atjaunošana


SIA Vidus un Partneri

Ventilācijas sistēmas pārbūves darbi Kocēnu veikalā Alejas ielā 7, Kocēnos


SIA Vidzemes slimnīca

1. daļa Neiroloģijas nodaļas pārbūve


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas B korpusa siltummezgla pārbūve


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas esošās gaisapmaiņas sistēmas optimizācija


SIA Wars +

Ventilācijas nosūces sistēmas izbūve objektā „Bērnudārza ēkas daļēja fasādes un telpu grupas vienkāršotā atjaunošana” Kalna ielā 4, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā


SIA Valmieras Enerģija

Pagaidu pārslēguma izbūve un demontāža Beātes ielā 25a, Valmierā


Smiltenes novada pašvaldība

Ventilācijas sistēmas pārbūve Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā


Valmieras Mednieku un makšķernieku biedrība

Siltummezgla pārbūve Lilijas ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Valmieras novada pašvaldība

Valmieras novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolas apkures sistēmas izbūve