Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Category: Objekti par 2016.gadu

SIA Lietaskoki BR

Pociema skolas ēkas iekšējās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde Katvaru pagastā, Pociema skolā, Limbažu novadā

SIA Lietaskoki BR

Pociema skolas ēkas lokālās apkures, tehniskā projekta izstrāde Katvaru pagastā, Pociema skolā, Limbažu novadā

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunālserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā “Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā”

SIA Cēsu siltumtīkli

Projektēšanas darbi objektā “Siltumtrases rekonstrukcija no siltuma kameras TK-22 līdz atzaramTK-22-1a, Cēsīs, Cēsu novadā”

Smiltenes tehnikums

Ventilācijas sistēmas pārbūves un atjaunošanas darbi Kalnamuižā 10, Smiltenē

SM Energo Smiltene

Apkures siltummaiņa nomaiņa

SIA Orions Loģistika

Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža

SIA Metāla Alianse

Apkures katla apsaistes darbi objektā „ Apkures sistēmas un siltummezgla izbūves I kārta, Leona Paegles iela 47, Valmierā”

SIA ALPEX

Komunikāciju cauruļvadu nomaiņa tunelī starp korpusiem NR.18-Nr. 15, Pilsoņu ielā 13, Rīgā

Pašvaldības SIA Rūjienas siltums

Apkures un ūdensapgādes sistēmas pārbūve Rīgas ielā 67A, Rūjienā