Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Celtniecība – Objekti 2012


Burtnieku novada pašvaldība

Īslaicīgas aizturēšanas telpas izbūve J.Vintēna 7, Burtnieki, Burtnieku novads


SIA MDJ

Telpu remontdarbi Parka iela 2-2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā


Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Pārgaujas sākumskolas ēkas Meža ielā 12a, Valmierā jumta daļas izbūve


Valsts zemes dienests

Atpūtas bāzes „Ezītis” nojaukšanas darbi, „Ezītis”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads,


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija Štacijas ielā 19 Valmierā


LPKS Bauņi

Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta estrādes rekonstrukcija "Parkmaļi", Vecate, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads


SIA VTU Valmiera

Bremžu detaļu remonta iecirkņa un gardrobes telpu remontdrabi


Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieku pagasta pirmskolas izglītības iestādes rekonstrukcija


SIA Saimniecība 24

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 20, Valmierā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu mājas A.Upīša ielā 5, Valmierā vienkāršota renovācija


Valmieras pilsētas pašvaldība

Virtuves telpu renovācija PII Pienenīte


Valsts Zemes dienests

Fasādes renovācija un pagalma labiekārtošana Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valmieras biroja administratīvajā ēkā ValmierāRīgas ielā 47


ZS Tīrumkalni

Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija


Burtnieku novada pašvaldība

Bēniņu siltināšana Matīšu pamatskolā


SIA Ekostandarts Tehnoloģijas

SIA VTU Valmiera notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija


VAMOIC

NBS KS mācību korpusa ēkas Nr.003 apkures sistēmas un 3.stāva pārseguma rekonstrukcija


SIA Selva Būve

Smiltenes kultūras centra rekonstrukcija


Mālpils novada dome

Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi


SIA LC BŪVE

Ogres Basketbola skolas fasāžu, jumtu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota renovācija


SIA LC BŪVE

Dzemdību nams


SIA LC BŪVE

Baldones gardrobju remonts


SIA RD Būvnieks

Valmiera speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte” ēkas renovācija


SIA ALFARDS

„Biroju ēka Ventspils ielā 50, Rīgā”


SIA LC Būve

„Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ēku aktu zāļu vienkāršotā renovācija”, Sarkandaugavas ielā 22, Rīgā


SIA LC Būve

„Jaunās grupiņas telpu kompleksais remonts” Pilskalna ielā 6, Baldonē, Baldones novadā


SIA LC Būve

„3.kārtas mācību korpusa ar skolas ēdnīcas kompleksu celtniecības darbi - 2012.gada darbu etaps”


Burtnieku novada pašvaldība

„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide Burtnieku novada Burtniekos”


SIA LC BŪVE

Jelgava pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija