Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Celtniecība – Objekti 2013


SIA Kārvins

Šinšilu audzētavas būvniecība


LPKS Bauņi

Lauksaimniecības šķūnis-tehnikas novietne


SIA Saimniecība 24

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija Rīgas ielā 20, Valmierā


ZS Tīrumkalni

Būvuzraudzības veikšana objektā: Jaunlopu novietnes 200 vietām būvniecība un kūts Īves” vienkāršota rekonstrukcija


Mālpils novada dome

Mālpils vidusskolas telpu remontdarbi


Kocēnu novada dome

Aktu zāles grīdas un sienu remonta, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūves būvdarbi Rubenes pamatskolā, Valmieras ielā 1, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā


Vecpiebalgas novada dome

Skursteņa nojaukšanas darbi Kaivē, Kaives pagatsā, Vecpiebalgas novadā


SIA “LURSOFT IT”

Telpu kosmētiskie remontdarbi Matīsa ielā 8, Rīgā


Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība

Mālpils muižas telpu remonts


Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība

Muižas cokola, bruģa apmales remontdarbi


SIA SCO Centrs

Apdares darbi objektā „Energoefektivitātes paaugstināšana Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkai Leona Paegles iela 40, Valmierā”


SIA TBC Maiga

Iekšējo aiļu apdare


Burtnieku novada pašvaldība

Vecates pagasta pārvaldes telpu kosmētiskie remontdarb


SIA Cita Santehnika

Veikala remontdarbi Cepļa ielā 1, Valmierā


SIA DDK nami

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršota renovācija K.Baumaņa ielā 9, Valmierā


Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra Dziesmusvētku muzeja telpu remontdarbi


SIA Mikropāļi

Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija


Smiltenes novada dome

Jumta vienkāršota renovācija Palsmanes speciālā internātpamatskolā, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā


VSAC Vidzeme

Klientu nodarbību telpu un sanitāro mezglu pārbūveVSAC filiālē "Allaži"


SIA VALMIERMUIŽAS PILS

Vienkāršotās rekonstrukcijas darbi SIA Valmiermuižas pils ēdināšanas bloka rekonstrukcijas ietvaros.


SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS

Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stacijas ielā 23, Valmierā


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

NBS KS ēkas 030 jumta rekonstrukcija un fasādes siltināšana, ēkas 039 jumta nomaiņa un ēkas 003 telpu remontdarbi, Lāčplēša ielā 1, Alūksnē


Biedrība Gaides 2

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2, Valmierā


DzĪKS Dzīvokļu Savienība

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas K. Baumaņa 3, Valmierā, vienkāršotā renovācija


ZS Jaunmārkundas

Lauksaimniecības šķūņa-tehnikas novietnes rekonstrukcija


Kocēnu novada dome

Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamatskolas sporta zāles grīdas nomaiņa.


Iecavas vidusskola

Telpu remontdarbi Iecavas vidusskolā , Skolas ielā 37, Iecavā


Mālpils novada dome

Mālpils pašvaldību telpu remonts


SIA KPR

Saimniecības ēkas ar piebūvi rekonstrukcija


SIA Tehauto

Telpu kosmētiskie remontdarbi un apkures sistēmas izbūve Beātes ielā 60, Valmierā


SIA Vestabalt

Kāpņu telpas kosmētiskie remontdarbi P.Brieža iela 15, Rīga


Burtnieku novada pašvaldība

Matīšu estrādes grīdas seguma atjaunošana


SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca

Gaiteņu remonta darbi Dakteru ielā 14, Smiltenē


Smiltenes novada dome

Palsmanes internātpamatskolas ēkas bēniņu un fasādes daļu remonta darbi