Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Celtniecība – Objekti 2014


SIA Valmieras Namsaimnieks

Labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Jumaras ielā 195/3, Vlamiera


SIA SB

Būvniecības darbi Rīgas ielā59, Valmierā


Biedrība Idoves mantojums

Telpas vienkāršota renovācija, Mālpils,Nākotnes iela1-1, Mālpils nov.


VSAC Vidzeme

Biroju telpu izbūve katlu mājas telpās VSAC Vidzeme filiālē Valkā


SIA Valmieras Namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošana, Stacija iela19, Valmiera


SIA Valmiermuižas alus

Klēts jumta remonta darbi,Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža


SIA VTU Valmiera

Eļļošanas iecirkņa izbūve


SIA Valmieras Namsaimnieks

Balkonu renovācija daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai,Stacijas ielā 23,Valmiera


SIA Cēsu klīnika

Renovācijas darbi SIA Cēsu klīnika


Biedrība Gaides 2

Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Gaides ielā 2,Valmierā


Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena

Žoga nomaiņa Valmieras pilsētas 6.PII Kārliena


SIA SB

Tehniskā projekta izstrāde objektam noliktava Rīgas ielā 59,Valmiera


Biedrība Gaides 2

Iekšējie un ārējie remontdarbi objektā daudzdīvokļu dzīvojamā mājā Gaides ielā 2,Valmiera