Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Celtniecība – Objekti 2020


SIA Alūksnes putnu ferma

Jaunas dējējvistu kūts būvniecība


SIA Alūksnes putnu ferma

Būvju demontāža un būvgružu drupināšana


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


Alūksnes novada pašvaldība

Jumta remonts Alūksnes PII “Pienenīte” Helēnas ielā 32, Alūksnē


Alūksnes novada pašvaldība

Būvdarbi Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Teritorijas apgaismojuma remonts un Ieejas pandusa remonts


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Teritorijas funkcijas uzlabošana Uzvaras iela 1, Alūksne


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Ēkas (027) pārbūve Cēsu iela 54, Valmiera


Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Remontdarbi ēkām (020) un (004) Cēsu iela 54, Valmiera


Krievijas vēstniecība

Memoriāla remonts Valmieras pilsētā


Amatas novada pašvaldība

Ēkas ar kad. apz. 4242 001 003 021 pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Amatas novada pašvaldība

Internāta pārbūve par grupas dzīvokļiem


Amatas novada pašvaldība

Saimniecības ēkas pārbūve par sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Apes novada dome

Katlu telpas atjaunošana aprūpes centrā Bitīte


SIA Vidzemes slimnīca

Ieejas mezgla un kāpņu telpu pārbūve SIA Vidzemes slimnīca, Jumaras ielā 195, Valmierā


Salacgrīvas novada dome

Salacgrīvas kultūras centra āra terases un ieejas laukuma labiekārtošana


AS Valmieras Stikla šķiedra

Tekstilapstrādes ražotnes evakuācijas risinājumu izbūve


Alojas novada dome

Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi, Rīgas ielā 90, Cēsīs