Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Siltumtrases – Objekti 2016

VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Siltumtrases pārbūve Slimnīcas 1. un 38. korpusā Duntes ielā 22, Rīgā

SIA Valmieras ūdens

Par siltumtrases pievada pārbūvi Rīgas un Kr.Valdemāra ielās, Valmierā

SIA VALMIERAS BŪVNIEKS

Siltumtrases pārbūve 97,4 m garumā Jaunatnes ielā 15, Burtniekos

Ventspils novada pašvaldība

Siltumtrases pārbūve Blāzmas ciemā, Puzes pagastā

Burtnieku novada pašvaldība

Siltumtrases izbūves darbi objektā "Burtnieku novada Burtnieku ciema siltumtrases pārbūve no katlu mājas Jaunatnes ielā 15 līdz daudzdzīvokļu mājai Jaunatnes ielā 15a", Burtniekos, Burtnieku pagastā, Burtnieku novadā

Carnikavas novada pašvaldības aģentūra Carnikavas Komunākserviss

Projekta izstrāde, būvniecības darbi, atoruzraudzības veikšana objektā "Siltummezgla rekonstrukcija Stacijas ielā 5, Carnikavā, siltummezgla izbūve Atpūtas ielā 5, Carnikavā un siltumtrases rekonstrukcija Tulpju ielā 1,3,5, Carnikavā"

DzĪKS Beāte 21

Siltummezglu pārbūves darbi Dārza ielā 13, Valmierā

SIA ALPEX

Komunikāciju cauruļvadu nomaiņa tunelī starp korpusiem NR.18-Nr. 15, Pilsoņu ielā 13, Rīgā

SIA AIMASA

Siltumtrases izbūves darbi objektā "KĢS Avoti, Lizums SAT I kārta"

SIA Cēsu siltumtīkli

Siltumtrases rekonstrukcija no siltuma kameras TK-22 līdz atzaram TK-22-1a, Cēsīs, Cēsu novadā

SIA Saulkrastu Komunālserviss

Siltumtrašu remontdarbi Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā

Ventspils novada pašvaldība

Siltumtrases pārbūve no katlu mājas līdz garāžām Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā

VSIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca

Siltumtrases pārbūves darbi pie slimnīcas 1. un 38.korpusa Duntes ielā 22, Rīgā