Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Siltumtrases – Objekti 2019


SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 2.kārta

Saulkrastu novada dome

Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7 un siltummezgla izbūve Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā

SIA Cēsu Siltumtīkli

Siltumtīklu pārbūve Zirņu ielā 9, Cēsīs

SIA Ekers

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas un ārējo tīklu pārbūve Ūdens ielā 2C, Valmierā

SIA Fortum Jelgava

Individuālo siltumpunktu ierīkošanas būvdarbi projektā "Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā"

SIA Imberteh

ŪK, LK, drenāžas un siltumtrases izbūves darbi un ēkas fasādes sitināšanas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļas nojaukšana Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā

SIA Rūjienas siltums

Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā, 1.kārta

Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, Valmierā

SIA Bazalts

Siltumtīklu izbūves darbi objektā "Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve, 4,kārta", Viestura alejā 3, Valmierā