Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Tag: 2018

Jaunpiebalgas novada dome

projektu izstrāde objektā : “Siltumtrases jaunbūve no pagasta katlu mājas uz Mūzikas skolu Brāļu Kaudzīšu 10 un VUGD ēku , jaunpiebalgā

SIA BN Komforts

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša iela 1, Burtniekos, burtnieku novadā siltummezgla pārbūve

Gulbenes novada dome

Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā

SIA Ventmart

siltummezglu izbūve objektā : Daudzdzīvokļu māju jaunbūve Jūrmalas gatvē 92, Rīgā; Akāciju ielā 2C, Rīgā; Akāciju ielā 2C-ēka 1a, Rīga; Akācoju iela 2C- ēka 1B, Rīgā

Pārgaujas novada pašvaldība

siltumenerģijas skaitītāju montāža

Apes novada dome

Apkures katla nomaiņa Apes vidusskolā

Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, silto grīdu izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā

DzĪKS Pie Ezeriņa

pagraba cauruļvadu siltināšana dzīvojamai mājai G. Apiņa ielā 16, Valmierā

SIA Cēsu klīnika

pieplūdes ventilācijas izbūve

SIA Metāla Alianse

inženiertīklu izbūves darbus objektā „Leona Paegles iela 47, Valmierā”,