Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2008


Ogres Novada pašvaldības aģentūra „Mālkalne”

Karstā un aukstā ūdensvada rekonstrukcija, četrās daudzdzīvokļu mājās Ogres pilsētā


Ozolnieku novada dome

Teteles pamatskolas ūdensvada rekonstrukcija , Skolas ielā 10, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā


Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

Pirmsskolas izglītības iestādes "Snīpīši" apkures un ūdens sistēmas renovācijas darbi


Kaives pagasta padome

Aukstā ūdens skaitītāju nomaiņa Kaives ciemā


SIA Ādažu Namsaimnieks

Notekūdeņu kanalizācijas sistēmas kapitālais remonts trijās daudzdzīvokļu mājās Ādažos


SIA BANGA KPU

Ūdensvada tīkla un aprīkojuma rekonstrukcija Parka ielā 11, Mazsalacā


Burtnieku pagasta padome

Aukstā ūdens montāžas darbi


AS SCO Centrs

Valmieras pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija lietus kanalizācijai, Valmierā Grīšļu ielā 6


SIA SILVESTRS

Siltumapgādes un ūdensapgādes izbūves darbi, „Mazbrenguļi”, Dikļu pagastā, Valmieras rajonā


SIA CMG

Santehnikas remontdarbi objektā "Rūjienas kultūras nama rekonstrukcija"