Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2013


SIA 'BN Komforts

Kanalizācijas tīklu izbūve objektā Valmiermuiža, Dzirnavu ielā 4, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


SIA EVENTO

Iekšējo un ārējo inženiertīklu renovācija projektā: Daudzdzīvokļu mājas Jumaras ielā 195/3.korp, Valmierā vienkāršota renovācija


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu rekonstrukcijas darbus objektā: „Ēkas rekonstrukcija Bastiona ielā 24”


SIA ARP Tehnoloģijas

Inženiertīklu renovācijas darbus objektos „Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Valmierā, Vaidavas ielā 3” un „Daudzdzīvokļu mājas vienkāršotā renovācija Valmierā, Vaidavas ielā 5”


SIA LC Būve

AVK un UK sistēmu izbūve objektā Jelgavas pilsētas slimnīcas A korpusa rekonstrukcija


SIA Rūjienas siltums

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā


SIA RUBATE

Ārējā ūdensvada Ū1, sadzīves kanalizācijas K1, lietus ūdens kanalizācijas K2, ārējo siltumtīklu izbūve objektā “Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijas darbi


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu renovācijas darbi objektā: „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota rnovācija Cēsu ielā 35, Valmierā"


AS Rīgas namu apsaimniekotājs

Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas remonta darbi dzīvojamās mājās Ganu ielā 2 un Dzirnavu ielā 9, Rīgā


SIA AIMASA

Iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūves darbi objektā „Kokapstrādes ražotne "Kalni"” Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”


SIA LC Būve

Ūdensapgādes, saimnieciskās kanalizācijas un centrālapkures sistēmu nomaiņas darbi objektā "Baldones bērnu dārza-PII Vāverīte divu grupu telpu kompleksais remonts, Pilskana ielā 6, Baldonē, Baldones novadā"


SIA LC Būve

UK, AVK izbūves darbi objektā" Baldones vidusskolas rekonstrukcija. Bērnu centra telpu izbūve 3.kārtas korpusa bēniņu stāvā".


SIA CMG

Apkures sistēmas un ūdensapgādes pārbūves darbi "Doktorāts", Naukšēnu pagasts,Naukšēnu novads