Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2015


SIA LC Būve

AVK un UK sistēmu izbūves darbi Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas telpu rekonstrukcija, Hipokrāta ielā 4, Rīgā


SIA Latvijas Energoceltnieks

Apkures sistēmas, siltummezgla, aukstā, karstā, cirkulācijas ūdensvada, sadzīves, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas izbūves darbi un santehnisko iekārtu montāžas darbi Kalnamuižā 6, Kalnamuiža 12, Smiltene, Smiltenes novads


SIA Latvijas Energoceltnieks

Apkures sistēmas , siltummezgla, austā, karstā cirkulācijas ūdensvada, sadzīves, virtuves, kondensāta kanalizācijas, ventilācijas sistēmas un aukstumapgādes sistēmu izbūve un santehnisko iekārtu montāžas darbi Kalnamuiža 10, Smiltenē, Smiltenes novadā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi "Mazumtirdzniecības veikals", Rūpnīcas ielā 8a, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi "Tirdzniecības centrs Sils", Sloku ielā 4, Valmierā


SIA VALPRO

Rūpnieciski izolētā ūdensvada izbūves darbi ēkām Nr. 007; 006; 005; 003; 001; 014; 013 L.Laicēna ielā 2,Valmierā


SIA CĒSU KLĪNIKA

Avārijas stāvoklī esošā aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāva daļējas nomaiņas projektēšana un izbūves darbi Slimnīcas iela 9, Cēsis


AS Latvenergo

Lietusūdens un sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Tālavas ielā 33, Valkā


Bauskas novada pašvaldības iestāde "Ceraukstes pagasta pārvalde"

Saimniecisko notekūdeņu kanalizācijas tīklu rekonstrukcija apdzīvotā vietā "Liellauki", Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā


SIA Evento

Ārējās un iekšējās kanalizācijas, apkures sistēmas izbūve "SIA "Saukas kūdra", kūdras substrātu ražošanas ceha būvniecība "Saukas", Barkavas pagastā, Madonas novadā"


SIA Evento

Ārējas un iekšējās kanalizācijas, apkures sistēmas un ventilācijas izbūves darbi "Tirdzniecības un servisa centra jaunbūve", Dārza ielā 36, Smiltenē, Smiltenes novadā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi "Mazumtirdzniecības veikals", Rūpnīcas ielā 8a, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi "Tirdzniecības centrs Sils", Sloku ielā 4, Valmierā


SIA VALPRO

Rūpnieciski izolētā ūdensvada izbūves darbi ēkām Nr. 007; 006; 005; 003; 001; 014; 013 L.Laicēna ielā 2,Valmierā


SIA SCO Centrs

Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve atkritumu poligonā "Janvāri", Laidzes pagastā, Talsu novadā


SIA Rūjienas Siltums

Ūdensvada rekonstrukcija Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Rūjienas novadā


Ogres novada pašvaldība

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas trases pārbūve Suntažu pagastā, Upespils ciemā


SIA AIMASA

ŪK, ŪKT tīklu izbūves darbi Dzirnavu ielā 63, Rīgā