Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2017


SIA R.K.C.F. Renesanse

Inženiertīklu izbūves darbi objektā "Mazumtirdzniecības veikals" Rīgas ielā 64, Valmierā


SIA SIDLU CEĻI

Ārējo tīklu izbūve objektā "Automazgātavas būvniecības un tehniskās apkopes ēkas nojaukšana" Ausekļa ielā 26A, Valmierā


SIA Valpro

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un ST rekonstrukcija L.Laicēna ielā 2, Valmierā


SIA VALPRO

Lietus ūdens kanalizācijas izbūve L.Laicēna 2, Valmierā


SIA Ekers

Medicīnas kabineta telpu kanalizācijas sist. Avārijas remontdarbi Valmieras PII Pienenīte, G.Apiņa ielā 5, Valmierā


AS Latvenergo

Iekšējā ūdensvada remontdarbi Raiņa ielā 12, Valmierā


SIA Ekers

Moduļa tipa tualetes ēkas izbūve Vecpuišu parkā, Valmierā


SIA LC Būve

Siltumapgādes kanalizācijas sistēmas un ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu Izbūve Ropažu vidusskolā, Rīgas ielā 5, Ropažos


SIA LC BŪVE

Iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas un ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas sistēmu izbūves darbi objektā "Ēkas pārbūve par "Bibliotēku un daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centru"", Liepu aleja 17, Babīte


SIA LC Būve

Iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes, kanalizācijas sistēmas izbūves darbi objektā "Administratīvās ēkas zāles un vestibila atjaunošana", Kraujas, Tīnuži, Tīnužu pagasts, Ikšķiles novads


SIA CĒSU KLĪNIKA

Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


Cēsu novada pašvaldība Cēsu pilsētas Pastariņa sākumsskola

Pagalmā esošās sadzīves kanalizācijas posma remonts Raunas ielā 7, Cēsīs Cēsu novadā


SIA CĒSU KLĪNIKA

Diagnostikas korpusa un stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiān Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


Priekuļi novada pašvaldība

Kanalizācijas pārvada rekonstrukcija-sūknētavas pārvietošana, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā


Pārgaujas novada pašvaldība

Ūdensapgādes un apkures sistēmas remontdarbi Raiskuma pamatskolas ēkā Alejas ielā 2a, Auciemā


SIA Ekers

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lucas ielā 2, valmierā


Nodrošinājuma valsts aģentūra

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas Smiltenē, Rūpniecības ielā 2, būvniecība


AS Valmieras enerģija

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi objektā "Siltumavota jaunbūve Mālu ielā 1A, Valmierā"


Pārgaujas novada pašvaldība

Ūdensapgādes un apkures sistēmas remontdarbi Stalbes vidusskolas struktūrvienībā Raiskuma pamatskolas ēkā


Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

Apkures sistēmas un ūdensapgādes sistēmas izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā


SIA Aris Būve

Ārējā un iekšējā ūdens un kanalizācijas apgādes darbi objektā "Cēsu pilsētas stadiona 1,kārtas pārbūve"


SIA Cēsu klīnika

Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu atjaunošana SIA Cēsu Klīnika, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


SIA Cēsu klīnika

„Diagnostikas korpusa un stacionāra korpusa aukstā maģistrālā ūdensvada pagraba stāvā daļēja nomaiņa, diagnostikas korpusa kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu, kanalizācijas guļvadu nomaiņa”, Slimnīvcas ielā 9, Cēsīs


SIA Ekers

Moduļa tipa tualetes ēkas izbūve Vecpuišu parkā , Valmierā


SIA Ekers

Remontdarbi Valmieras PII Kārliena struktūrvienībā Pienenīte Georga Apiņa ielā 5, valmierā


SIA Ekers

Medicīnas kabineta telpu kanalizācijas sistēmas avārijas remontdarbi Valmieras PII Kārliena struktūrvienībā Pienenīte Georga Apiņa ielā 5, Valmierā


SIA LC Būve

Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbi objektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi LLU 1.dienesta viesnīcā", Lielā ielā 1, Jelgavā


SIA Valpro

Ūdens kanalizācijas izbūve starp ēkām Nr. 007., Nr.008 un Nr. 009 un siltumtrases rekonstrukcija starp ēkām Nr. 008 un Nr. 009 L.Laicēna ielā 2, Valmierā


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Bērnu slimību nodaļas pārbūve


SIA SUNDIN Mežs

Ceļu izbūves darbi objektā "Vecpauskas", Pidriķi, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads