Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2018


AS Latvenergo

Dzeramā ūdensun ugunsdzēsības ūdensvada sūkņu stacijas atjaunošana Šmerļa ielā 1, Rīgā


AS Valmieras stikla šķiedra

Ugunsdzēsības ūdensvada izbūve


SIA Cēsu klīnika

Klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršota atjaunošana


SIA Ekers

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Lucas ielā 2, valmierā


SIA Graanul Invest

Zemesdarbu, lietusūdens kanalizācijas, betonēšanas un nosegskārda izbūve projektam ‘’Launkalnes Granulu Rūpnīcas iebrauktuve’’, ‘’Ezeriņi’’, Launkalnes pag.


SIA Latgran

Zemesdarbu, lietusūdens kanalizācijas, betonēšanas un nosegskārda izbūvi, atbilstoši tehniskajam projektam “Iebraukšanas-izbraukšanas caurlaides punkta-skenera izbūve”, Gulbene, Gulbenes novads.


SIA LC Būve

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi Gogoļa ielā 3, Rīgā


SIA Metāla Alianse

Inženiertīklu izbūves darbus objektā „Leona Paegles iela 47, Valmierā”,


SIA Valmieras namsaimnieks

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Georga Apiņa ielā 18, Valmierā sadzīves kanalizācijas vēdināšanas izvada montāža virs dzīvokļa Nr. 26.


SIA VRPB

Ārējā sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu izbūve Tērbatas ielā 6, Valmierā.


SIA VRPB

Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības veikšana objektā "Sadzīves un lietus kanalizācijas tīklu pārbūve Tērbatas ielā 6, Valmierā"


SIA YIT Infra Latvija

Pagaidu ūdensvada sistēmas izbūve un pieslēgums objektā Vieglatlētijkas manēžas un stadiona Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā būvniecība"


Dzīvojamās mājas Brīvības gatvē 411 Rīgā dzīvokļu īpašnieki

Karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu nomaiņa līdz stāvvadu noslēgventīļiem dzīvojamai mājai Brīvības gatvē 411, Rīgā pagrabstāvā


DzĪKS Pie Ezeriņa

Pagraba cauruļvadu siltināšana dzīvojamai mājai G. Apiņa ielā 16, Valmierā.


Reliģiska organizācija “Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze”

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, silto grīdu izbūves darbi Veides ielā 2, Valmierā.


SIA Arčers

Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas izbūve objektā "Peldbaseina un BMX riteņbraukšanas trases izbūve"


SIA SIMC

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas, ārējo tīklu un siltumapgādes ārējo tīklu izbūve Beātes ielā 42, Valmierā