Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2019


Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Viestura vidusskolas pārbūves 1.un 2.kārta


Burtnieku novada pašvaldība

Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā


Smiltenes novada dome

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


AS Valmieras stikla šķiedra

Ugunsdzēsības ūdensvada izbūve Cempu ielā, Valmierā


Burtnieku novada pašvaldība

Ūdens ugunsdzēsības rezervuāra atjaunošana Upes ielā 13, Matīšos, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā


Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

Karstā ūdensvada sistēmas būniecības darbi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā


Gulbenes novada dome

Ēkas "Jaungulbenes Alejas" pārbūve par sociālās aprūpes centru


Pārgaujas novada pašvaldība

Katlu mājas atjaunošana Straupē


Priekuļu novada pašvaldība

Ūdensapgādes tīklu izbūve Muižas ielā Priekuļos un Liepas ciemā


SIA Aimasa

Iekšējo inženiertīklu izbūve objektā "Veikals "Mini Maxima"", Valdemāra ielā 2, Rūjienā


SIA Cēsu klīnika

Plaušu slimības kabinetu izbūve, Uzņemšanas nodaļas remonts, Ieejas sakārtošana pie morga, Ieejas nojumes remonts


SIA Ekers

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas iekšējā ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas un ārējo tīklu pārbūve Ūdens ielā 2C, Valmierā


SIA Imberteh

ŪK, LK, drenāžas un siltumtrases izbūves darbi un ēkas fasādes sitināšanas darbi objektā "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas daļas nojaukšana Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā


SIA Rūjienas siltums

Ūdensvada posma atjaunošana Aspāzijas ielā, posmā starp Dārza un Viestura ielām Rūjienas pilsētā, Rūjienas novadā


SIA Rūjienas siltums

Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā


SIA Vidzemes slimnīca

Vidzemes slimnīcas Laboratorijas un asins sagatvošanas nodaļas pārbūve


Valmieras pilsētas pašvaldība

BMX trases un starta ēkas (divi starta kalni 8m un 5m) izbūve Rīgas ielā 91, Valmierā


Valmieras Tehnikums

Divu ūdens uzskaites mezglu montāža Valmieras tehnikuma ēdināšanas blokā