Esiet sveicināti sanart.lv mājas lapā. Esam gatavi Jums palīdzēt.

  • Gaides iela 8, Valmiera
  • +371 28624940
Menu

Ūdensapgāde un kanalizācija – Objekti 2020


SIA Vastin Latvia

Ārējā ūdens apgāde, sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens kanalizācijas tīkli. Lindenholma, ēkas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5A, 1.5B, Daibes iela 29, Rīgā


Ogres novada pašvaldība

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Lēdmanes ielā, Ogrē


SIA Banga KPU

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli R.Dārziņa., Lielajā, Dzirnavu un Aurupītes ielās Mazsalacā, Mazsalacas novadā, 1.kārta


Valts izglītības attīstības aģentūra

Smiltenes tehnikuma dienestu viesnīcas pārbūves darbi un mācību manēžas jaunbūves darbi


SIA Valmieras ūdens

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Valmieras industriālajā zonā


Gulbenes novada pašvaldība

Baložu ielas pārbūves un sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 1,posma izbūves pabeigšana Baložu, Liepu un Vidus ielā Gulbenē


SIA Liepas nams

Iekšējo un ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi objektā "Biatlona trases apkalpes ēkas būvniecība "Ozollīčos", Vaives pagastā, Cēsu novadā"


SIA Buidimpeks

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un lietus kanalizācijas ārējo tīklu ibūves darbi objektā "Valdemāra ielas pārbūve (posmā no Rīgas ielas līdz Aldaru ielai)


SIA Alūksnes putnu ferma

Jaunas dējējvistu kūts būvniecība


Alojas novada dome

Alojas ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve


SIA Aimasa

Siltummezgla, apkures, ventilācijas un UK izbūves darbi Tirdzniecības ēka, Stacijas ielā 55, Valmierā


SIA Cēsu klīnika

Karstā ūdensvada un apkures cauruļvadu izbūve SIA Cēsu Klīnika, Slimnīcas ielā 9, Cēsīs


SIA LC Būve

Iekšējie apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu un siltummezglu izbūves darbi objektā "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289 B, Jēkabpilī"


SIA Reaton

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbi


SIA BaltService

Iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un apkures sistēmas izbūves darbi objektā; "Jahtotāju servisa ēka", Ostas iels 4, Salacgrīva, Salacgrīvas novads


Amatas novada pašvaldība

Ēkas ar kad. apz. 4242 001 003 021 pārbūve par dienas aprūpes centru personām ar garīgā rakstura traucējumiem


Amatas novada pašvaldība

Internāta pārbūve par grupas dzīvokļiem


Amatas novada pašvaldība

Saimniecības ēkas pārbūve par sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem


Valmieras pilsētas pašvaldība

Aukstā ūdens filtru uzstādīšana peldbaseina ēkā Rīgas ielā 91, Valmierā


Alūksnes novada pašvaldība

Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā


DzĪKS Annas 2

Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Annas ielā 2, Valmierā


Cēsu novada pašvaldība

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi, Rīgas ielā 90, Cēsīs